მეცხოველეობა

დარგებიმეცხოველეობა

მაკე ფურის გაშრობა

 მაკე ფურის მოვლა-შენახვის კომფორტული პირობებით უზრუნველყოფა და სწორი, ნორმირებული კვება, მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს მის მაღალ პროდუქტიულობას და კარგ ჯანმრთელობას, აგრეთვე მომავალი

Read More
დარგებიმეცხოველეობა

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა სახეობები და ჯიშები

პროდუქტიულ სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებს ძირითადად მიეკუთვნება: ძროხა, კამეჩი, ღორი, ცხვარი და თხა.  ცხოველთა ჯიშებს აქვთ გარკვეული სტრუქტურა, ანუ ჯიშის ფარგლებში გამოყოფენ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობასტატიები

მდგრადი ბიოეკონომიკა და „ახალი პროდუქტის-ბიომეთანის წარმოება მეცხოველეობაში“

მზის თბური  გამოსხივებით დედამიწა ენერგიას უწყვეტად იღებს. ამ ენერგიის 30%-ს იგი ირეკლავს, 70%-ს კი ითვისებს, რაც ხმელეთის, ატმოსფეროს და ოკეანეების

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

როგორ განვსაზღვროთ მაკედ არის თუ არა ძროხა _ რა უნდა იცოდეს ფერმერმა

ძროხის მაკეობის განსაზღვრა, გარეგნული ნიშნებით საკმაოდ ზუსტად არის შესაძლებელი. თუ ბოლო დათესვლიდან 19-25 დღის განმავლობაში ძროხას არ ეწყება ახურება, ის

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ფურის მოთხოვნილება საკვებსა და საყუათო ნივთიერებებზე

სრულფასოვანი კვების გარეშე მეცხოველეობაში  მაღალპროდუქტიულობა არ მიიღწევა, ამიტომ  სრულფასოვან კვებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც წარმოებული პროდუქციის ზრდაში და ხარისხის უზრუნველყოფაში,

Read More
დარგებიმეცხოველეობა

საკვების მნიშვნელობა და ნორმირებული კვება მეცხოველეობაში

კვება და საკვები ბევრად მეტ გავლენას ახდენს ცხოველის ორგანიზმზე, ვიდრე ჯიში და წარმოშობა. უხვი, სრულყოფილი და მიზანშეწონილი კვება უზრუნველყოფს ცხოველის

Read More
დარგებიმეცხოველეობა

წვნიანი საკვების მნიშვნელობა მეცხოველეობაში

 სენაჟი და მისი მნიშვნელობა მეცხოველეობის საჭირო რაოდენობის, მაღალი კვებითი ღირებულების საკვებით მომარაგება შეიძლება, საკვების დამზადების ისეთი სრულყოფილი მეთოდებით შეცვლის, რომლებიც

Read More
დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ცხვრის ტყავის სტანდარტი

ცხვრის ტყავი სტანდარტულად ითვლება მაშინ, როდესაც მისი ფართობი 18დმ2 -ია. ცხვარი იძლევა საბეწვეულო, საქურქე და სამადჟაკე ტყავეულს. საბეწევეულო ტყავს იძლევიან

Read More
დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

თხის ჯიშები

   მსოფლიოში სულ  148 ჯიშის თხაა აღრიცხული. საწარმოო კლასიფიკაციით მათ 5 ჯგუფად ყოფენ.   სამატყლო ჯიშები _ რომელშიც შედის ანგორის, მურგუზი,

Read More
დარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების ორგანული მწვანე მასა მეცხოველეობის საკვებად შვიდ დღეში.

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის  პროგნოზების მიხედვით, 2030 წლისთვის დედამიწის  მოსახლეობა 7 მილიარდს გადააჭარბებს.  მისი  60% ქალაქებში იცხოვრებს და ურბანული მოსახლეობის  საცხოვრებელი

Read More