მეცხოველეობა

დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

თხის ჯიშები

   მსოფლიოში სულ  148 ჯიშის თხაა აღრიცხული. საწარმოო კლასიფიკაციით მათ 5 ჯგუფად ყოფენ.   სამატყლო ჯიშები _ რომელშიც შედის ანგორის, მურგუზი,

Read More
დარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების ორგანული მწვანე მასა მეცხოველეობის საკვებად შვიდ დღეში.

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის  პროგნოზების მიხედვით, 2030 წლისთვის დედამიწის  მოსახლეობა 7 მილიარდს გადააჭარბებს.  მისი  60% ქალაქებში იცხოვრებს და ურბანული მოსახლეობის  საცხოვრებელი

Read More
დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

სამახსოვრო მერძეული მიმართულების ფერმერებისთვის

ძროხის მოწველიდან რძის მიმღებ პუნქტამდე (გამოყენებამდე), რძის მინარევებისგან გასასუფთავებლად და ბაქტერიული თვისებების შესანარჩუნებლად, საჭიროა ახალმოწველილი რძის პირველადი დამუშავება, რომელიც შედგება

Read More
დარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმეცხოველეობასტატიები

რძის მსხვილი მსოფლიო ბრენდები

რძის პროდუქტების ბაზარი აღქმის მიმართ  უაღრესად მგრძნობიარეა მომხმარებელთა. დღეს მსოფლიოში მომხმარებლები სულ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი კვების საკითხებს (Morrison,

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

 ცხოველთა სადგომების მიკროკლიმატის პარამეტრები და მისი კონტროლი

ატმოსფეროს ჰაერი შედგება 78,4% აზოტისაგან, 20,95% ჟანგბადისაგან, 0,03% ნახშირორჟანგისაგან და ზოგიერთი სხვა აირისაგან. ცხოველის და ფრინველის სადგომში.არასრულყოფილი სავენტილაციო სისტემის მუშაობისას,

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

კუროსთან და ფურთან უსაფრთხოდ მუშაობის წესები

მეძროხეობის ფერმაში განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს კურომწარმოებლი მოვლის სამუშაოების შესრულება. კუროს მომვლელად არ შეიძლება დაინიშნოს 18 წელზე ახალგაზრდა, ხოლო სხვა სქესობრივ-ასაკობრივი

Read More
აგროსიახლეებიდარგებიმეცხოველეობა

ხბოს დაცვის მინიმალური მოთხოვნები (რეგლამენტი)

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ „ხბოს დაცვის მინიმალური მოთხოვნები“ დაამტკიცა

Read More
დარგებივეტერინარიამეცხოველეობა

ძაღლის ჭირი (Canine Distemper Virus)

ძაღლის ჭირი კონტაგიოზური, მწვავედ და ხშირად ფატალურად მიმდინარე დაავადებაა, რაც იწვევს რესპირატორულ (ყველაზე ხშირია), გასტროინტერსტინალურ და ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანებას

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობამეცხოველეობა

საკვები ბალახების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

მეცხოველეობისათვის საჭირო ყუათიანი და ვიტამინებით მდიდარი საკვები ბაზის შესაქმნელად ნათეს საკვებ ბალახებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. საკვებ კულტურათა შორის ბალახები ყველაზე

Read More
დარგებივეტერინარიამეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ყირიმ – კონგოს ცხელება, დაავადების პროფილაქტიკა და მის წინააღმდებ ბრძოლა

დათბობასთან ერთად ბუნებაში ტკიპებიც აქტიურდებიან. ალბათ არანაირ ტკიპასთან შეხება სასიამოვნო არ არის, მაგრამ არიან ტკიპები,  რომლებსაც ისეთი საშიში დაავადებების გავრცელება შეუძლიათ,  ადამინების

Read More