სა­ქარ­თვე­ლო­ში სუბ­ტრო­პი­კულ მცე­ნა­რე­თა შე­მო­ტა­ნის მოკ­ლე ის­ტო­რია _აღმოსავლეთის 14 საჩუქარი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში სუბ­ტრო­პი­კულ და ზო­გი­ერთ ტრო­პი­კულ მცე­ნა­რე­თა ინტროდუქციას დი­დი ხნის ის­ტო­რია აქვს. მა­თი შე­მო­ტა­ნა გარ­კვე­ულ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ში იყო ძვე­­ლი და ახალი ბაღ-პარკების

Read more

დანერგე მომავალი _ ბაღების კომპონენტი

პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო

Read more

სუბტროპიკული ხეხილოვნების გამრავლების მეთოდები

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ხე­ხი­ლოვ­ნე­ბი, ისე რო­გორც სხვა ხე­ხი­ლოვ­ნები, მრავლ­დე­ბა თეს­ლი­თა და ვე­გე­ტა­ტი­ურ­ად. სუბ­ტრო­პი­კულ მცე­ნა­რე­თა თეს­ლით გამ­რავ­ლე­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ად­გი­ლი ეთ­მო­ბა სე­ლექ­ცი­ა­ში, რად­გა­ნაც ის

Read more

სამეგრელოში კენკროვან კულტურებს დიდი პოტენციალი აქვს

ინტერვიუ სამეგრელო ზელემო სვანეთის რეგიონის რწმუნებულის პირველ მოადგილე დავით ფარცვანიასთან: – სამეგრელო–ზემოსვანეთისრეგიონში მრავაწლოვანი ბაღების მიმართულებით სამეგრელოში რა სიტუაციაა? – რეგიონში თხილის, დაფნის,

Read more

ხეხილის მეწლეობა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

მსხმო­ი­არ­ობ­ის პირ­ველ წლებ­ში ხე­ხი­ლის მო­სავ­ლი­ან­ო­ბა აღ­მავ­ლო­ბას გა­ნიც­დის და პე­რი­ოდ­ულ­ო­ბა არ შე­ინ­იშ­ნე­ბა. ეს გრძელ­დე­ბა სრულ­მსხმო­ი­არ­ობ­ის ფა­ზა­ში შეს­ვლამ­დე. შემ­დგომ ზრდის ენ­ერ­გია სუს­ტდე­ბა,

Read more

საშემოდგომო სამუშაოების მთვარის კალენდარი

მებაღეებს, მებოსტნეებს, მეყვავილეებს გთავაზობთ 2019 წლის საშემოდგომოდ _ სექტებერში ჩასატარებელი სამუშაოების მთვარის კალენდარს. წყარო: თქვენი ბაღი

Read more

ხვლიკი ბოსტანში მავნებლებისაგან საიმედოდ დაგიცავთ

იმის მიუხედავად, რომ მებოსტნეები ​ნაკვეთში ხვლიკის გამოჩენას სკეპტიკურად უყურებენ, ამ რეპტილიას, ძალიან დიდი სარგებლობა მოაქვთ ბაღ-ბოსტნისთვის. საქმე ის არის, რომ

Read more

2019 წლის აგვისტოს მთვარის კალენდარი

მებაღეებს, მებოსტნეებს, მეყვავილეებს გთავაზობთ აგვისტოს საზაფხულო სამუშაოების 2019 წლის მთვარის კალენდარს. წყარო: თქვენი ბაღი

Read more

კენკროვანთა დაცვა სიცხისგან დაბურული ბადის მეშვეობით

სიცხისგან მცენარეთა დასაცავად შეიძლება გამოვიყენოთ სპრინკლერები, მაგრამ ჰაერის ტენიანობის გაზრდის შემთხვევაში სოკოვანი ინფექციების გაზრდის რისკი იზრდება. კენკრის ჰოლანდიელი მწარმოებელი აარტ

Read more

10 ყველაზე ძვირადღირებული ხილი მსოფლიოში

სამყაროში ბევრი უცნაურობა ხდება, მათ შორის ისეთიც, რაც ერთი შეხედვით უწყინარ პროდუქტს, ხილს უკავშირდება. ზოგიერთი ხილი თურმე ისეთი ძვირფასია, მისი

Read more