აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობა

სასუფრე ძირხვენების: სტაფილო, ოხრახუში, ნიახური, ჭარხალი, ძირთეთრა ანუ პასტერნაკი, ბოლოკი წარმოების ძირითადი აგროვადები

მოცემული ინფორმაცია  დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების წარმოებისას განსახორციელებელი ძირითადი აგრო-ღონისძიებების ვადები.

image (3)

სტაფილო

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   II-IV
ჩითილის გადარგვა და გამორგვა IV-V
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

 ოხრახუში1-1

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის მოხვნა XI-X
ხნულის დაფრეზვა   IX-X
თესლის დათესვა II- III
ნიადაგის კულტივაცია II- III
ორგანული  სასუქის შეტანა IX-X
აზოტოვანი სასუქების შეტანა II-IV
ფოსფორ-კალიუმიანი სასუქების შეტანა    IX-X
მორწყვა   II-IV
მოსავლის აღება V-VII

 ნიახური Без названия (6)

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
ნიადაგის მოხვნა XI-X
ხნულის დაფრეზვა   IX-X
თესლის დათესვა II- III
ნიადაგის კულტივაცია II- III
ორგანული  სასუქის შეტანა IX-X
აზოტოვანი სასუქების შეტანა II-IV
ფოსფორ-კალიუმიანი სასუქების შეტანა    IX-X
მორწყვა   II-IV
მოსავლის აღება V-VII

 ძირთეთრა ანუ პასტერნაკიБез названия (5)

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   II-IV
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

 ჭარხალიimage (2)

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
სათესი კვლების გაკეთება   IV-VI
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   II-IV
ჰერბიციდების, პესტიციდების შეტანა III-VI
და მიკროელემენტების შეტანა VI-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

 ბოლოკიc627ab874afda796cd7e22558940f39a

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
სათესი კვლების გაკეთება   IV-VI
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
აზოტოვანი სასუქების შეტანა VI-VIII
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
თესვა   III-IV
ჰერბიციდების და  პესტიციდების შეტანა III-VI
მიკროელემენტების შეტანა IV-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-IX