დარგებიმებაღეობა

მარწყვის ჯიშები და მომვლა-მოყვანის სახელმძღვანელო

მარწყვი (Fragaria ananassa ) საქართველოში წარმოებულ ხილს შორის ერთ-ერთი პოტენციურად  ყველაზე ძვირადღირებული კულტურაა. საქართველოს ნიადაგი და აგროკლიმატური პირობები ხელსაყრელ პირობებს ქმნის მარწყვის მოსაყვანად. შესაძლებელია არწყვის მოყვანა თითქმის მთელი წლის განმავლობაში შესაბამისი ჯიშების, სხვადასხვა რეგიონის და განსხვავებული ტიპის სათბურების კომბინაციის პირობებში. გრძელვადიან პერიოდში მარწყვის მოყვანის მდგრადობისთვის საჭიროა ტექნოლოგიებისა და მოსავლის აღების შემდეგ დამუშავების ტექნიკის მუდმივი გაუმჯობესება, ამასთან ერთად, ახალი და გაუმჯობესებული ჯიშების გაშენება. მარწყვის სარეალიზაციო ბაზარი ძლიერ პერსპექტიულია როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე, მის ფარგლებს გარეთ იმ მწარმოებლებისთვის, ვისაც შეუძლია უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის მარწყვის სტაბილურად მიწოდება.

ამ გზამკვლევის მიზანია, დაინტერესებულმა ადამიანებმა მარწყვის წარმოება-მოყვანის ტექნოლოგიის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია
მიიღონ. დაწვრილებით იხილეთ ბმულზე:

https://wagripreneur.files.wordpress.com/2015/08/e1839be18390e183a0e183ace183a7e18395e18398-e1839be18390e183a0e183ace183a7e18395e18398e183a1-e18391e18390e183a6e18398e183a1-e18392.pdf