დარგებივეტერინარია

მოზარდეული ჯანმრთელი ცხოველების სხეულის ტემპერატურის მაჩვენებელი

# ცხოველისა და ფრინველის სახეობა და ასაკი ტემპერატურა

C

# ცხოველისა და ფრინველის სახეობა და ასაკი ტემპერატურა

C

1 ცხენი დიდტანიანი 37.5-38.5
რვიცი 2 კვირის 38,5-39 8 კატა 38.5-39.5
კვიცი 1-2 წლის 38,5-39 9 ბოცვერი 38.5-39.5
ფაშატი 37,5-38,5 10 ნუტრია 36.8-38.1
ულაყი 37,5-38,5 11 ქათამი 40.5-42.5
იაბო 37.6-38,5 12 ინდაური 40.5-41.5
2 ვირი 36.5-37.7 13 ბატი 40.5-41.0
ჯორი 38.0-39.0 14 იხცი 41.0-43.0
3 მსხვილეხა რქოსანი პირუტყვი 15 მტრედი 41.0-44.0
ხბო 3 თვემდე 38,5-40,5 16 მელა 39.5-40.0
დეკეული 38,5-40.5 17 მგელი 38.5-39.0
ძროხა 37,5-39,5 18 დათვი 37.5-38.0
ბუღა 37,5-39,5 19 შიმპანზე 36.3-37.8
4 კამეჩი 37,5-39,5 20 წავი 39.5-40.5
5 ღორი 21 ზღვის გოჭი 37.5-39-5
გოჭი 14 კვირამდე 39.0-40.5 22 თახვი 36.8-38.0
ნეზვი 39.0-40.0 23 ენოტი 37.1-39.1
კერატი 39.0-40.0 24 თეთრი მელა 39.4-41.1
დაკოდილი ღორი 39.0-40.5 25 აქლემი 36.0-38.6
6 წვრილფეხა პირუტყვი 26 ჩრდილოეთის ირემი 37.6-38.6
ბატკანი 2 თვემდე 38.5-40.5 27 კუ 25.0-29.0
ცხვარი ზრდასრული 38.5-40.0 28 ნიანგი 32.0-35.0
თიკანი 38.5-41.0 29 ვირთხა 37.0-38.0
7 ძაღლი 38.4-39.3 30 თაგვი 38.5-39.3
მცირეტანიანი 38.5-39.0 31 ზაზუნა 37.5-38.5