დარგებიმეფუტკრეობაფერმერი ფერმერს

ნოემბერში ჩასატარებელი სამუშაო საფუტკრეში

ტემპერატურა დაბალია მაგრამ კოლხეთის დაბლობზე, სუბტროპიკულ ზონაში დროდადრო დათბება ხოლმე და ფუტკრის ნაწილი როგორც კი გარემოს ტემპერატურა +13ºC ასცდებ,ა მაშინვე გარეთ გამოფრინდება და ცდილობს იპოვოს აქა-იქ შემორჩენილი ოქროწკეპლას ყვავილი, ფუტკარი გუნდშია.

ნოემბერში გასატარებელი ღონისძიებები საფუტკრეში:

_  ყურადღებაა მისაქცევი მღრნელებზე;

_ დრო და დრო თბილ ამინდში გადავხსნათ თავი სკებს და შევამოწმოთ ნესტი ხომ არ დაგროვდა სკაში.