დარგებიმებაღეობასტატიები

ნუშის ბაზრის კვლევა და განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში

საქართველოში ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ასეულობით ჰექტარი ნუშის ბაღი გაშენდა.
მსოფლიოში ნუშის მოხმარება ყოველწლიურად იზრდება. უცხოელმა ინვესტორებმა დაიწყეს ნუშის ბაღების გასაშენებლად ახალი ადგილების მოძიება. შესაბამისად, საქართველოს ამ მიმართულებით ძალიან დიდი შესაძლებლობა გააჩნია აქვს, რადგან საქართველოს კლიმატურ-ნიადაგობრივი პირობები, ნუშის წარმოებისთვის იდეალურ პირობებს ქმნის. დეტალური ინფორმაცია ნუშზე და მის განვითარების პოტენციალზე იხილეთ კვლევაში, რომელიც ჩატარდა REAP-ის მხარდაჭერით.

დეტალური ინფორმაცია ნუშზე და მის განვითარების პოტენციალზე იხილეთ კვლევაში, რომელიც ჩატარდა REAP-ის მხარდაჭერით
https://drive.google.com/file/d/0B3VtFxon9iQJSUh2NGtkdjUxRDQ/view