დარგებიმებაღეობამედიასტატიები

ქართული დაფნა და მისი საექსპორტო პოტენციალი

დაფნის ფოთოლს საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალში ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს. დაფნაზე საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო ნიშაში დღესაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. სტატისტიკური მონაცემებით, 2013 წელს 3,500 ტონა დაფნის ექსპორტი განხორცელდა, 2015 წელს ესქპორტმა 4,500 ტონა შეადგინა. ამჟამად, ყველაზე დიდი მოცულობით დაფნა გადის უკრაინაში, ბელორუსიაში, ყაზახეთსა და დსთ-ს სხვა ქვეყნებში. ამასთან, სხვა საერთაშორისო ბაზრებზეც ქართულ დაფნაზე მოთხოვნა იზრდება და მისი ესპორტი  ევროკავშირსა და აზიის ქვეყნებში ხორციელდება.

სრული ინფორმაცია ქართულ დაფნაზე და მის საექსპორტო პოტენციალზე იხილეთ კვლევაში, რომელიც ჩატარდა REAP-ის მხარდაჭერით.

https://gfa.org.ge/wp-content/uploads