დარგებიმებოსტნეობა

პომიდვრის დარგვის სქემა მცირე სათბურში, ბაღჩაში და სააგარაკე ბოსტანში

პომიდვრის ბუჩქები კარგად რომ განვითარდეს და ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს,  მათ შორის მანძილი იმის მიხედევით უნდა შეირჩეს, პომიდორი მაღალმზარდია, საშუალო თუ დაბალმზარდი.

მაღალმზარდი პომიდორი (თუ სათბურში მოგვყავს) უნდა დაირგოს სათბურის შუა ნაწილზე, საშუალმზარდი  _ შედარებით განაპირას, ხოლო დაბალმზარდი მაქსიმალურად _ კიდეში. ასევე გასათვალისწინებელია მცენარის ბუჩქის მოცულობაში ზრდაც.

გთავაზობთ მცენარეთა დარგის რამდენიმე ვარიანტს: