პომიდვრის დარგვის სქემა მცირე სათბურში, ბაღჩაში ან აგარაკზე, ბოსტანში

პომიდვრის ბუჩქები კარგად რომ განვითარდეს და ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს, საჭიროა, მათ შორის მანძილი იმის მიხედევით შეირჩეს, პომიდორი მაღალმზარდია, საშუალო თუ დაბალმზარდი.

მაღალმზარდი პომიდორი (თუ სათბურში მოგვყავს) უნდა დაირგოს სათბურის შუა ნაწილზე, საშუალმზარდი  _ შედარებით განაპირას, ხოლო დაბალმზარდი მაქსიმალურად _ კიდეში. ასევე გასათვალისწინებელია მცენარის ბუჩქის მოცულობაში ზრდაც.

გთავაზობთ მცენარეთა დარგის რამდენიმე ვარიანტს: