დარგებიმეფუტკრეობა

რევანდის ფოთოლი ზღუდავს ვაროას გავრცელებას!

ვაროასთან ბრძოლის ეფექტიანი ორგანული და ორიგინალური მეთოდია სკაში რევანდის ფოთლის გამოყენება

რევანდის ფოთოლი

ეს მართლაც მარტივი და ეფექტიანი ხერხია, უბრალოდ აიღეთ რევანდის ფოთოლი და იმ ჩარჩოების თავზე განათავსეთ, რომლის დამუშავებაც გსურთ.

ფუტკრები დაიწყებენ ფოთლების ჭამას -გამოხვრას და ბუნებრივად მიიღებენ მჟაუნმჟავას, რასაც რევანდის ფოთლები უხვად შეიცავს.

ვაროას ტკიპას მჟაუნმჟავას ვერ იტანს და ბუნებრივად შორდება ფუტკარს და სკის ძირზე ცვივა.

ეს მეთოდი შიძლება გამოიყენოთ ნუკლეუსებშიც.

ეს მარტივი, ბუნებრივი და ფაქტობრივად უფასო საშუალებაა ვაროას წინააღმდეგ საბრძოლველად.