აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

როგორ აქრობენ შემაწუხებელ სუნსა და ანტისანიტარიას ცხოველების სადგომებში

ეფექტური მიკროორგანიზმები  სანიტარულ ჰიგიენური პირობებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დღეს მთელ მსოფლიოში გამოიყენება. ცხოველთა სადგომებში, საფრინველეებში ფეკალური მასების სწრაფად გადასამუშავებლად და მოსასპობად იყენებენ საფერმენტაციო ქვეშსაფენებს. მიღებული შედეგი დამოკიდებულია პრეპარატის სწორად გამოყენებაზე.

დაწვრილებით იხილეთ ბმულზე: https://www.youtube.com/watch?v=4dDfXrg3lMU&t=56s

ავტორი და წამყვანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი კობა კობალაძე