აგროსიახლეები

საქართველოს ეკონომიკური კლიმატი, IV კვარტალი 2023 წელი

საქართველოს ეკონომიკური კლიმატი“ პიემსი კვლევითი ცენტრის (PMC RC) პროდუქტია. ქვემოთმოცემულ ბიულეტენში, რომელიც Ifo ინსტიტუტის მეთოდოლოგიას ეყრდნობა, განხილულია საქართველოს ეკონომიკური კლიმატი ქართველ ეკონომისტთა შეფასებით.* აღნიშნული გამოცემისთვის კვლევა 2023 წლის ნოემბერში ჩატარდა.
2023 წლის მეოთხე კვარტალში ჩატარებული ქართველი ეკონომისტების გამოკითხვის მთავარი მიგნებებია:

ქართველი ეკონომისტები პოზიტიურად აფასებენ საქართველოს მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას.

მათი მოლოდინი საქართველოში მომდევნო ექვსი თვის ეკონომიკური მდგომარეობის მიმართ ასევე პოზიტიურია.

2023 წლის რეალური მშპ-ს ზრდის პროგნოზი საშუალოდ 6.2%-ს შეადგენს.

ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი გაიზრდება. 2023 წლისთვის მოსალოდნელი ინფლაციის მაჩვენებელი საშუალოდ 3.9%-ია.

 გამოკითხულ ეკონომისტთა 64%-მა საქართველოს ეკონომიკისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საფრთხედ სამუშაო ძალის დეფიციტი დაასახელა.

რესპონდენტთა უმეტესობის (53%) აზრით, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის გაუმჯობესებამ ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა IMF-ის მიერ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაზრდაში.

უნარების შეუსაბამობა საქართველოში სიღარიბის დონის შემცირებისათვის ყველაზე დიდ დაბრკოლებად გამოკითხულთა 70%-მა დაასახელა.

ბიულეტენი ვრცლად იხილეთ აქ: https://pmcresearch.org/publications_file/332d65780fce577e6.pdf