აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობა

სიმინდის ზოგადი დახასიათება, მოვლა-მოყვანის ტქნოლოგია, მავნებლები, დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდები

სიმინდი საქართველოში XVII საუკუნის მეორე ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს, რომელმაც თანდათან დაიკავა მანამდე იქ საყოველთად გავრცელებული ღომი და ფეტვი.
დღეს სიმინდი საქართველოში, თითქმის ყველგან მოჰყავთ და მას როგორც სასურსათედ, ისე სხვადასხვა კომბინირებული საკვების დასამზადებლად იყენებენ.
ბოლო ათწლეულების განმვლობაში მართალია ქვეყანაში სიმინდით ნათესი ფართობების მოცულობა ძალიან შემცირდა, მაგრამ იგი დღესაც კი ხორბალზე მეტი ითესება.

ამრიგად სიმინდი ქვეყანაში მეტად პოპულარული სასოფლო-სამეურნეო კულტურაა და მას ბევრი ფერმერი აწარმოებს, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ და სამხრეთ საქართველოში.

დღეს გთავაზობთ ვრცელ მასალას სიმინდის მოვლა მოყვანის თანამედრვე ტექნოლოგიებზე, ჯიშებზე, სიმინდის კულტურის მავნებლებსა და დაავადებებზე, მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებზე. 

მასალა ვრცლად იხილეთ მიმაგრებულ ბმულზე ან  გახსენით ფოტოზე: https://gfa.org.ge/wp-content/uploads/2018/11/სიმინდის-წარმოების-აგროტექნოლოგია.pdf