აგროსიახლეები

BAG ინდექსი

BAG ინდექსი მომზადებულია პი ემ სი კვლევითი ცენტრის და ifo institute-ის მიერ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის (BAG) ინდექსი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის, პიემსი კვლევითი ცენტრისა და ifoეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტის ერთობლივი პროდუქტია.
BAG ინდექსი მოიცავს BAG-ის წევრებისა და მათ ჯგუფში შემავალი კომპანიების1 მმართველი მენეჯერების შეფასებას BAG ბიზნეს კლიმატის, BAG დასაქმების ბარომეტრის და BAG საინვესტიციო გარემოს შესახებ. პიემსი კვლევითი ცენტრი BAG ინდექსს აქვეყნებს ყოველკვარტალურად.

2023 წლის IV კვარტალში გამოკითხულ კომპანიებს მომავალ სამ თვეში დასაქმების მიმართულებით უმეტესად დადებითი მოლოდინი აქვთ. BAG-ის დასაქმების ბარომეტრმა 29.2 ქულა  შეადგინა.  აღნიშნული მაჩვენებელი მცირედით გაუმჯობესებულია 2022 წლის IV კვარტალთან შედარებით (0.1 ქულით), თუმცა, საგრძნობლად გაუარესებულია 2023 წლის III კვარტალთან შედარებით (-14.7 ქულით).

 

https://pmcresearch.org/periodic_show/508/BAG-Index-(Q4,-2023)