ცქრიალა (შამპანური) ღვინომასალების წარმოება ზემო იმერეთში

ზემო იმერეთი მდებარეობს იმერეთის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, კოლხეთის დაბლობის გაგრძელებაზე. იგი წარმოადგენს პლატოს, ძირითადად, 500 მ აბსოლუტურ სიმაღლეებზე. ძირულა-ყვირილას შუამდინარეთში

Read more

ქართული ვაზის ჯიშები საქართველოს რეგიონების მიხედვით

ივ. ჯავახიშვილს  „საქართველოს ეკონომიური ისტორიის“ II ტომში (70) ჩვენი მევენახეობა დაწვრილებით აქვს განხილული და ძველი საქართველოს ჩათვლით 413 ვაზის ჯიში

Read more

საღვინე ვაზის ჯიში წითელი რქაწითელი

 წითელი რქაწითელი წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია.  რქაწითელი წითელი საშუალო ზრდა-განვითარების და საშუალოზე მცირე მოსავლიანია. არის იშვიათი ჯიში. გამოიყენება სუფრის წითელი, მშრალი

Read more

ალადასტური

ალადასტური – გურიაში გავრცელებულ წითელყურძნიან ვაზის ჯიშთა შორის ალადასტურს ყოველთვის თვალსაჩინო ადგილი ეკავა, როგორც უხვმოსავლიან საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძნის ჯიშს. წერილობითი

Read more

რქაწითელი

რქაწითელი – საქართველოს სტანდარტული, ფართოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია. ყველაზე დიდი ფართობი მას კახეთში უჭირავს. იძლევა მაღალხარისხოვან ევროპულ და კახური ტიპის სუფრის თეთრ ღვინოს, მაგარ და

Read more

ყურძნის სიმწიფე და რთველი

„ყურძნის დაკრეფის დღიდან თავდება მოვალეობა ვენახის მკეთებლისა და იწყება საქმე და მოვალეობა ღვინის მკეთებლისა“. ვაზის ჯიშები ყურძნის სიმწიფის თვალსაზრისით რამდენიმე

Read more

ყურძნის დაკრეფა და დაწურვა – ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში რთველის შესახებ

რთველს ძველად სთველი ერქვა. ხილეული ნაყოფის მოკრეფის პროცესს მაშინ ორი განსხვავებული სიტყვით აღნიშნავდნენ – მოსთვლა და მოწილვა. პირველმა სახე იცვალა

Read more

მევენახეებო, უფრთხილდით ყურძნის სიდამპლეს!

ყურძენი მთელ საქართველოში მწიფობაში შედის. ეს ის დროა, როცა მევენახეს ვენახში საშრომი უმსუბუქდება, უკან დარჩია ვაზის შეწამვლის გრძელი და დამღლელი

Read more

ალიგოტე

ალიგოტე – ფრანგული თეთრყურძნიანი ვაზის საღვინე ჯიშია, რომელიც თავის სამშობლოში იგი იძლევა მასობრივი მოხმარების მსუბუქ თეთრ ღვინოს, ხოლო მევენახეობის ზოგიერთ

Read more

ჯვარი – თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია

გავრცელებულია ქართლში. ევროპული წესით დაყენებული ღვინო არის ქარვისფერი, საკმაოდ სხეულიანი და სასიამოვნო გემური თვისებების. შერეული სახით გავრცელებული იყო სამგორის, მცხეთის,

Read more