ბიო ღვინის დამზადების კოლხური ტექნოლოგია

 ნამდვილ ბიო ღვინოს კოლხები უძველეს დროში ღებულობდნენ, რასაც დასავლეთ საქრთველოში დღემდე შემონახული ღვინის წნევის ქვეშ დაყენების ტექნოლოგია ადასტურებს, რომელსაც მეღვინეობის მსოფლიო

Read more

დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს ახალი დასახელება „წარაფი“ დაემატა

 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა  ცენტრმა – საქპატენტმა ქართული ღვინის ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებაზე „წარაფი“ ა(ა)იპ კარდენახის ღვინის სახელზე რეგისტრაციის მოწმობა გასცა.

Read more

ქართული ღვინო აზერბაიჯანსა და თურქეთში

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ქართულ ღვინოს ასე თუ ისე კარგად იცნობენ, რელიგიური შეზღუდვებიდან თუ სხვა მიზეზებიდან გამომდინარე, აზერბაიჯანსა

Read more

 მზა ტალავრის ნერგები

რას არ მოესწრება კაცი?! რომ იტყვიან, ვაზის ძირში, ტალავრიან ეზოში გავიზარდე, უფრო სწორად, მე და „ტალავერი“ ერთად ვიზრდებოდით და, მგონი,

Read more

ცოლიკაური

  ცოლიკოური ადგილობრივი სტანდარტული ვაზის ჯიშია. იგი ფართოდაა გავრცელებული დასავლეთ საქართველოს მევენახეობის რაიონებში და იძლევა მაღალხარისხოვან სუფრის თეთრ და ბუნებრივად

Read more

ციცქა

ციცქა ადგილობრივი, ფართოდ გავრცელებული ვაზის სტანდარტული ჯიშია, იძლევა მაღალხარისხოვან სუფრის ნაზ თეთრ ღვინოს. ზემო და შუა იმერეთში მას იყენებენ, ძირითადად

Read more

ვაზის გაშენება, ფორმები: გუიო, კორდონი და სხვა

ყურძნის ხარისხზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც კლიმატი და გეოგრაფიული მდებარეობა ასევე მისი გაშენების ტექნოლოგია. მსოფლიოში გავრცელებული ვაზის გაშენების მეთოდებიდან კლიმატის

Read more

კულტურული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნება საქართველოს რეგიონების მიხედვით

საქართველო კულტურული ვაზის წარმოშობისა და მეღვინეობის განვითარების მხრივ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და არის, სადაც ჩამოყალიბდა 500-ზე მეტი ჯიში, ანუ მსოფლიოს

Read more

ვაზის გასხვლა-ფორმირება

 ვაზის მოვლის ოპერაციებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია გასხვლა-ფორმირების საკითხი. საქართველოს ეკოლოგიური პირობების თავისებურებათა გამო ძველთაგანვე დანერგილია ტენიან ადგილებში მაღლარი ან ხეივნისებური ფორმები,

Read more

მეღვინეობისა და მშრალი სუბტროპიკული მეხილეობის ქვესარტყელი (შირაქ-გარეჯ-ელდარის მხარე)

მევენახეობის ეს რაიონი, რომელიც უფრო პერსპექტივაშია და ამჟამად კი წარმოადგენს მესაქონლეობა-მემინდვრეობის რაიონს, განლაგებულია აღმოსავლეთ საქართველოს ყველაზე აღმოსავლეთ ნაწილში, უჭირავს შირაქ-გარეჯის

Read more