ციცქა

ციცქა ადგილობრივი, ფართოდ გავრცელებული ვაზის სტანდარტული ჯიშია, იძლევა მაღალხარისხოვან სუფრის ნაზ თეთრ ღვინოს. ზემო და შუა იმერეთში მას იყენებენ, ძირითადად

Read more

ვაზის გაშენება, ფორმები: გუიო, კორდონი და სხვა

ყურძნის ხარისხზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც კლიმატი და გეოგრაფიული მდებარეობა ასევე მისი გაშენების ტექნოლოგია. მსოფლიოში გავრცელებული ვაზის გაშენების მეთოდებიდან კლიმატის

Read more

კულტურული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნება საქართველოს რეგიონების მიხედვით

საქართველო კულტურული ვაზის წარმოშობისა და მეღვინეობის განვითარების მხრივ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და არის, სადაც ჩამოყალიბდა 500-ზე მეტი ჯიში, ანუ მსოფლიოს

Read more

ვაზის გასხვლა-ფორმირება

 ვაზის მოვლის ოპერაციებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია გასხვლა-ფორმირების საკითხი. საქართველოს ეკოლოგიური პირობების თავისებურებათა გამო ძველთაგანვე დანერგილია ტენიან ადგილებში მაღლარი ან ხეივნისებური ფორმები,

Read more

მეღვინეობისა და მშრალი სუბტროპიკული მეხილეობის ქვესარტყელი (შირაქ-გარეჯ-ელდარის მხარე)

მევენახეობის ეს რაიონი, რომელიც უფრო პერსპექტივაშია და ამჟამად კი წარმოადგენს მესაქონლეობა-მემინდვრეობის რაიონს, განლაგებულია აღმოსავლეთ საქართველოს ყველაზე აღმოსავლეთ ნაწილში, უჭირავს შირაქ-გარეჯის

Read more

ხარისხოვანი სუფრის ღვინოების ქვესარტყელი

ხარისხოვანი სუფრის ღვინოების ქვესარტყელს უჭირავს შიგნი კახეთში ალაზნის ველის ის ნაწილი, რომელიც მდებარეობს 200 მ სიმაღლიდან 750-800 მ სიმაღლემდე, და

Read more

გიორგი ალადაშვილის ღვინის გზა

„ადამიანი, რომელიც დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავს” – ალბათ ეს იქნებოდა ყველაზე შესაფერისი სათაური ამ ინტერვიუსთვის, რადგან მეღვინე გიორგი ალადაშვილმა ყველაფერი ნულიდან

Read more

გინესის რეკორდების წიგნში შესული უძველესი მსხმოიარე ვაზი და ქვეყანა, რომელსაც ჩვენთვის ბევრის სწავლება შეუძლია

სლოვენია ევროპის მევენახეობის და მეღვინეობის მყარი ტრადიციების მქონე გამორჩეული ქვეყანაა, ძალიან სპეციფიკური, ძალიან ორიგინალური ღვინოებით და უაღრესად საინტერესო ხასიათით. ეს

Read more

საქართველოს ვენახების ჯიშობრივი შემადგენლობა და მისი განლაგება მევენახეობის რაიონების მიხედვით

საქართველოს ვაზი ჯიშობრივი შემადგენლობა საუკუნეთა განმავლობაში ყალიბდებოდა. საწარმოო ასორტიმენტის ჩონჩხს შეადგენს ჰავასა და ნიადაგურ პირობებთან კარგად შეგუებული ადგილობრივი ვაზის ჯიშები.

Read more

მევენახეობა-მეღვინეობა გურიაში

გურიის სოფლის მეურნეობისთვის ტრადიციულად დამახასიათებელი იყო მევენახეობა და მეღვინეობა.  გურიაში დაფიქსირებულია ველური ვაზის საქართველოში ცნობილი შვიდი სახელწოდებიდან ერთი – მორცხულა.

Read more