ქართული ვაზი როგორც ყველა კულტურული ვაზის წინაპარი

ცნობილია, რომ ქართულ ისტორიოგრაფიას და არქეოლოგიას განსხვავებით ებრაულისა და სომხურისა, არასდროს უცდია მხარი დაეჭირა დანარჩენი მსოფლიოს ისტორიოგრაფიისთვის იმის მტკიცებაში, რომ

Read more

ქვევრების  განლაგება  მარანში

მარანში ქვევრების განლაგება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ფერის ღვინის დაყენებაზეა გათვლილი მარანი. არის ღვინის მწარმოებელი ფირმები, რომლებიც ერთი რომელიმე ფერის

Read more

ქართული ვაზის მოვლისა და ღვინის დაყენების მარადისობის კანონი

საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ ქართველ ახალგაზრდობას ევროპის უნივერსიტეტებისკენ გაეხსნა გზა და მათმა გარკვეულმა ნაწილმა ცოდნის მისაღებად ევროპას მიაშურა. ცხადია, მათ

Read more

ქვევრის  შენებაში  კერამიკაზე  მეტი  მეღვინეობაა

 ქვევრი, როგორც თიხით ნაშენი და 1000ºC-ზე გამომწვარი საღვინე ჭურჭელი, ქართული ფენომენია. ის ჩვენმა წინაპრმა ღვინის ჭურჭლად ააშენა. ისიც უნდა აღინიშნოს,

Read more

შარდონე – ფრანგული თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

შარდონე – ფრანგული თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია მასობრივი ნარგავების სახით ბურგუნდიასა და შამპანში. მევენახეობის ლიტერატურაში იგი ცნობილია „თეთრი პინოს“ და

Read more

შავკაპიტო

შავკაპიტო – ქართლის წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. ძირითადად გავრცელებულია შიდა ქართლისა და სამხრეთ ოსეთის რაიონებში, სადაც მას ვაზის ადგილობრივ ჯიშებს

Read more

ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქცია „ქართული ქვევრი (ჭური)“

მოგეხსენებათ, გასული წლის შემოდგომაზე „ქვევრი“ დარეგისტრირდა როგორც „გეოგრაფიული აღნიშვნა“. ეს კი არ ნიშნავს, რომ ის ადგილწარმოშობის პროდუქციაა, ამიტომ აუცილებელია, ის

Read more

  ქვევრის უპირატესობათა ერთობლიობა  ღვინის სხვა ჭურჭელთან შედარებით

 ქვევრი, რომელიც თავისი საქმის მცოდნე ოსტატისგან წესის და რიგის მიხედვითაა აშენებული, ბუნებრივი ღვინის დასაყენებლად შეუცვლელი ჭურჭელია. მას, როგორც ღვინის ჭურჭელს,

Read more

ღვინის დაავადებები და მათი მკურნალობა

ღვინოში მიმდინარე პროცესებს, რომლებიც გამოწვეულია მასში ბაქტერიებისა და მავნე მიკროორგანიზმების მოხვედრა-გააქტიურებით, ღვინის დაავადება ეწოდება. ამ დროს ღვინოს ეცვლება ფერი, სუნი

Read more

მარანი და მისი ადგილი ქართველთა ყოფა-ცხოვრებაში

საქართველოში იქ, სადაც ვაზი ხარობს, ყველა ოჯახისთვის სახლის და მარნის ცნება, განუყოფელი იყო ადრე, არის დღეს და იქნება ყოველთვის. ეს

Read more