2022 წელი საქართველის მევენახეობა-მეღვინეობის სფეროში

ტრადიციულად თვალი გადავავლოთ გასულ, 2022 წელს საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის სფეროებში ჩავლილ ძირითად მოვლენებს. ეს წელი, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი კუთხით პასიური

Read more

რატომ არ მივიდა „ქართული ვაზის და ღვინის კულტურის პროექტი“ ლოგოკურ დასასრულამდე

  ნათქვამია: „კაცობრიობის ცივილიზაცია მაშინ დაიწყო, როცა ადამიანმა თავისი ნააზრევი დაწერა“-ო, რადგან ისიც ნათქვამია, რომ „დაწერილს ნაჯახითაც ვერ ამოჩეხავ“-ო. მართალია

Read more

   გრძელმტევანა _ ტყის ვაზი (კახეთის მარგალიტი)

გრძელმტევანა ნაკლებად გავრცელებული პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა მაღალი ხარისხის სუფრის თეთრ ღვინოს. მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში გრძელმტევანა ცნობილია ტყის ვაზის

Read more

ვაზის თესლით, კვირტით, რქით, გადაწინდვით და მყნობით გამრავლება

ვაზის გამრავლები ბევრი წესი არსებობს, რასაც საქართველოში იდითგან იყენებენ. განვიხილოთ ყოველი მათგანი ცალ-ცალკე. თესლით გამრავლება მევენახეობაში ვაზის თესლით გამრავლება, როგორც

Read more

პირველი  ღვინო  უჭაჭოდ დადუღებული ყურძნის წვენი იყო

სპეციალისტები დიდხანს დავობდნენ კულტურული ვაზის გამოყვანისა და პირველი ღვინის დაყენების ადგილმდებარეობისა და მისი შემქმნელი ხალხის შესახებ. ბევრ მკვლევარს, მათ შორის

Read more

მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების ტენდენციები

 მევენახეობა-მეღვინეობა საქართველოში ოდითგანვე განიხილება, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის ერთერთი განსაზღვრელი დარგი, ერის სულიერი და მატერიალური ძლიერების წყარო, მისი ცხოვრების განუყოფიი ნაწილი.

Read more

ქვევრის შენების ტრადიციული მეთოდი

 ქვევრის აშენება, ტრადიციულად, ძირის დამზადებით იწყება. მექვევრე ქვევრის ძირს ჩარხზე ამზადებს, რომელიც საყრდენზე მოძრავად ჩამოცმულ 25-28 სმ. დიამეტრის მქონე გლუვ

Read more

ჭურ-მარანი

ქართული მარანი ორნაირია _ ღია და დახურული. ღია მარანი დასავლეთ საქართველოშია გავრცელებული, იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში მას ჭურ-მარანს უწოდებენ. ლიხთიმერეთში ჰავისა

Read more

ჟამგამძლე მტვრის თავგადასავალი

სხვა ბევრ სიკეთესთან ერთად, ღვინოც რომ ქართველებმა მისცეს კაცობრიობას, ამაზე უკვე აღარ დავობენ. მიუხედავად ამისა, რაც უფრო მეტ დასაბუთებას გვექნება

Read more

ქვევრი რომ შეაფასო, სულ მცირე, უნდა იცნობდე მას

ქვევრი სპეციალური თიხისგან აშენებული და მაღალ ტემპერატურაზე გამოწვით ქვად ქცეული ჭურჭელია, რომელსაც რვა ათასი წელია ღვინის დასაყენებელ ჭურჭლად იყენებდა და

Read more