მავნებლების ინტეგრირებული მართვა (IPM System), რა სარგებელს აძლევს ფერმერს

 „გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ“ 1970 წელს შეიმუშავა სისტემა, რომლის მიზანი, სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარების პარალელურად, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება

Read more

ფესვური და ფესვგარეშე გამოკვების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ფესვიდან გამოკვებისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ნიადაგი უნდა იყოს ტენიანი, სასუქის უკეთ შესათვისებლად, თუმცა მხედველობაში უნდა მიიღოთ ისიც, რომ ზედმეტად სველ

Read more

საქართველოს ტყეების ეკოსისტემები და კოლხური ბზის გასაჭირი

ტყე ბუნებრივ რესურსებს შორის  ერთ-ერთი მძლავრი ცოცხალი ორგანიზმია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი სოციალურ-ეკოლოგიური, საერთოდ, გარემოსდაცვითი თვისებები; ტყის მრავალფეროვან ბიოცენოზს ნაირგვარი ფუნქციონალური

Read more

თხილის მავნებელ -დაავადებებისაგან დაცვა აპრილის ბოლო-მაისის დასაწყისში

სამყურა ფოთლის ფაზა, როცა სადღეღამისო ტემპერატურა 12-15°C და მეტია. კომბინირებული წამლობა: შესხურება აკარიციდებით კვირტის ტკიპას წინააღმდეგ (2 – 3 ტკიპით დაზიანებული

Read more

ფრთალაქიანი დროზოფილა (DROSOPHILA SUZUKII) კენკროვანთა საშიში მავნებელი

ფრთალაქიანი დროზოფილა  (Drosophila suzukii) ანუ დროზოფილა სუძუკი, ხილის ბუზების ინვაზიური წამომადგენელია, რომლებიც მწიფე, ან გადამწიფებული ხილს აზიანებს. მდედრი დროზოფილა კვერცხსადებით

Read more

სიმინდის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა

აპრილის დასაწყისი, ნიადაგის დახვნა, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი, ასევე მრავალწლიანი სარეველების წინააღმდეგ ნიადაგური მოქმედების ჰერბიციდების შეტანა _  ალკანსე (პენდიმეტალინი + კლომაზოლი)

Read more

ვენახის ზოგიერთი სასარგებლო მწერი

საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური ბიომევენახეობის მიმართულების შემთხვევაშია. ზოგადად, მევენახეობის ეს მიმართულება, ინდუსტრიული მევენახეობისგან განსხვავებით, გაცილებით შემოქმედებითი საგანია, ამიტომ ის ადამიანისაგან უფრო

Read more

მცენარეთა დაცვა/ ბიოსასუქები

გარკვეული მცენარეებისგან დამზადებული თხევადი სასუქები საკმაოდ ფართოდ გამოიყენება ბიოლოგიურ მიწათმოქმედებაში. მათ მცენარე სწრაფად ითვისებს და ამიტომ, როგორც სწრაფმოქმედ სასუქებს, იმ

Read more

ლობიოს კულტურის სარეველები

ლობიო  (Phaseolus) პარკოსანთა ოჯახის მცენარეა. იგი კულტივირდება მთელ მსოფლიოში. მისი სამშობლოა ცენტრალური და სამხრეთი ამერიკა. ჩვეულებრივი ლობიო (Phaseolus vulgaris) ამერიკიდან

Read more

ვაზის მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები

ფერმერმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ვაზის მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლა გულისხმობს ინტეგრირებულ კომპლექსურ მიდგომას. ვაზის ინტეგრირებული დაცვის სისტემა არის ღონისძიებათა მთელი კომპლექსი,

Read more