ხახვის მოვლა-მოყვანის მოკლე ცნობარი

ხახვისთვის ნიადაგის დამუშავება ტარდება ნიადაგურ–კლიმატური ზონიდან გამომდინარე. ნიადაგის თვისებების, წინამორბედი კულტურების თავისებურებების, ნაკვეთის დასარევლიანების და ეროზიისაგან ნიადაგის დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

Read more

Hugelkultur – შემაღლებული მიწაყრილიანი კვლების კულტურა

 სურათებზე ნაჩვენებია ზეპ ჰოლცტერის შემაღლებულ კვალად წოდებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების მეთოდი. ზეპ ჰოლცტერის მუდმივი კვალად წოდებული კონცეფცია 5-10 წლის განმავლობაში მუშაობს, რომელიც

Read more

ზეთისხილი – (Olea Europaea L)

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის მოსახლეობა ხშირად სვამს კითხვებს ზეთისხილის გაშენების, მოვლა-მოყვანისა და ექსპლოატაციის საკითხებზე, აქვე განმარტავენ იმასაც, რომ ამ დალოცვილ

Read more

სახიფათო ცვლილებები ვაროა გამანადგურებლის (varroa destructor) ბიოლოგიასა და ქცევაში

რა შეიცვალა ვაროამ? • ძველი მონაცემებით სამამლე ბარტყში ვაროას გამრავლების კოეფიციენტი იყო 2-2,5 , ახლა ფიქრობენ, რომ 4-4.5 ია. ვაროა

Read more

პეკანის სამრეწველო ჯიშები

პეკანი უხვმოსავლიანი, ხანგრძლივად მოზარდი კაკლოვანი მცენარეა. პეკანის ნაყოფი, რომელიც შეკრებილია მტევნისებურად, ძალიან ჰგავს კაკალს, ხასიათდება საუკეთესო გემოთი და ჭარბი კალორიულობით,

Read more

ბოსტნეული კულტურების მეთესლეობა

 სოფლის მეურნეობის ყველა დარგში, მათ შორის მებოსტნეობაში და მებაღჩეობაში, მთავარ ამოცანად რჩება წარმოების, სათესი ფართობებისა და უმთავრესად, მოსავლიანობის გადიდება. ამის

Read more

მევენახემ მოგება ყურძნის თვითღირებულების შემცირებაში ეძებოს

ქართველმა მევენახეებმა 2020 წელს მართლაც სარეკორდო მოსავალი მიიღეს (280 ათასი ტონა), რომელიც წარმატებით იქნა დაბინავებული, ანუ ამ წლით კმაყოფილი უნდა

Read more

ნაცარი, გამოყენების წესი და სასარგებლო თვისებები

ნაცარი მიიღება მცენარეული მასალის სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებების ბოლომდე დაწვის შედეგად, შეიცავს მაკრო და მიკროელემენტებს (კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, ფოსფორი, რკინა, ბორი,

Read more

ბუფერული ზონები, გარემო და ნიადაგის ნაყოფიერება ბიომევენახეობაში

სხვა ყველა მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვან საგნებთან ერთად, რაც ბიომევენახეობის ფარგლებში გვხვდება, ერთ-ერთი ძირითადი საკითხია ბუფერული ზონების დაცვა. ეს საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია,

Read more

იონჯის თანამედროვე ჯიშები,  წარმოების აგროტქნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება ზოგადი აღწერილობა. იონჯა მოჰყავთ ზომიერი სარტყლის თითქმის ყველა ქვეყანაში. მისი ნათესების დიდფართობებს ვხვდებით ამერიკის შეერთებულ

Read more