აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიები

ხორბლის დაავადებები და მათ წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები

ხორბლის მურა სილაქავე, ხორბლის ყვითელი სილაქავე, ხორბლის ფოთლის და თავთავის სეპტორიოზი