აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

როგორ ვებრძოლოთ კარტოფილის ფიტოფტორა

კარტოფილის ფიტოპტორა მთელ მსოფლიოში ყველაზე უფრო გავრცელებული და ეკონომიკურად დიდი ზარალის გამომწვევი დაავადებაა. თამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა-გამოყენება ამ დაავადების წინააღმდეგ ეფექტიან ბრძოლის, მაღალი ხარისხის სასურსათო პროდუქციის მიღებას დაშემოსავლების გაზრდას უზრუნველყოფს.

თუ როგორ უნდა ვებრძლოთ ფიტოფტორას ეფექტიანად ამ ვიდეოფილმით შეიტყობთ.

გახსენით ბმულიhttps://www.youtube.com/watch?v=TZzFl-1a8wo

ავტორი და წმყვანი კობა კობალაძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერების დოქტორი