აგრარული განათლებააგროსიახლეებიმემცენარეობა

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაავადებები და მათთან ბრძოლის მეთოდები

      ატმის ფოთლების დაცხავება; ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე; ვაშლის ქეცი; ვაშლის სიდამპლე