ალუბლის გასხვლა

საჭიროა თუ არა ალუბლის გასხვლა _ საჭიროა და, ამავე დროს, ძალზე აუცილებელია! გასხვლის პროცესის სწორად წარმართვისას, ზრდის სიძლიერის და მსხმოირობის

Read more

ციტრუსოვნების მოვლა-მოყვანის წესები

ციტრუსოვნები   (Citrus) ფერმერებმა კარგად იციან, რომ მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის ერთერთი ძირითადი და წამყვანი კომერციული დარგია. სასიამოვნო გარეგნობის ოქროსფერი

Read more

რა უნდა გავაკეთოთ საშემოდგომოდ ბაღში?

ხილის მოსავლიანობის გზრდის და ხარისხის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია ხეხილის ბაღებში აგროწესებითა და აგროვადებით გათვალისწინებული სამუშაოების სისტემატური ჩატარება. აგროტექნიკურ ღონისძიებათა ჩატარების ეფექტურობა

Read more

კულტურული წყავი – სასარგებლო მცენარე

პლანეტაზე გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული აგროკლიმატური რისკების ფონზე დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში ბევრი კულტურული ნარგაობა მოუსავლიანი ხდება, განსაკუთრებით კურკოვნები და

Read more

მებაღის დამხმარე

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მებაღეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია. მიუხედავად პრიორიტეტული მდგომარეობისა მებაღეობა საქართველოში ჯერჯერობით არ გამოირჩევა მაღალი რენტაბელობით, რაც განპირობებულია მთელი

Read more

ხეხილის  სხვლა-ფორმირება და მისი მნიშვნელობა

 სხვლა-ფორმირება მნიშვნელოვანი აგროტექნიკური ღონისძიებაა. გასხვლის შედეგად მცენარეს ეძლევა სათანადო ფორმა, რაც უზრუნველყოფს მზის სხივების შესაბამის შეღწევადობას და წარმოადგენს მაღალი მოსავლის,

Read more

კაკლის ინტენსიური ჯიშები და  წარმოების პერსპექტივები საქართველოში

კაკლის ნაყოფის წარმოების გაზრდა შესაძლებელია, ლატერალური და მტევნისებური მსხმოიარობის ტიპის ჯიშების ბაზაზე მცირეკონტურიანი, ინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენებით. ყოველწლიური მსხმოიარობის შენარჩუნებისათვის

Read more

ეფექტიან დაგეგმარება – ხარჯები ჩანდლერის გასაშენებლად

სწორად დაგეგმილი ინვესტიცია მუდამ შედეგზეა ორიენტირებული. აგრო საკონსულტაციო ცენტრი გთავაზობთ, ჩინდლერის ჯიშის კაკლის ინტენსიური ბაღის გასაშენებლად საჭირო ხარჯების ნუსხა (კალკულაცია), სადაც

Read more

მეხილეობის მდგომარეობა საქართველოში

სრულიად ბუნებრივია ადამიანს, მითუმეტეს ქართველ კაცს მისწრაფება ჰქონდეს მშობლიური მიწისკენ, სადაც ჰქონდეს საკუთარი ნაკვეთი-ეზო, კარმიდამო ხეხილითა და ვაზით დამშვენებული. ჩვენი

Read more

როგორ და რა მასალით უნდა ჟოლოს მულჩირება შემოდგომაზე

ფესვთა სისტემის თავისებურების გამო ჟოლო ზამთრის სიცივეს ცუდად იტანს, ასევე არსებობს საშიშროება რომ მისი სათუთი ფესურები, რომელიც ძალზე ახლოსა, დაახლოებით 20-30 სმ. სიღრმეზეა

Read more