ზამთრის მყნობა

ზამთრის მყნობის მოგვარებისათვის საჭიროა შენობა განსაკუთრებული აღჭურვილობით. შენობა უნდა შედგებოდეს ორი განყოფილებისაგან – სარდაფის და სამყნობისაგან. სარდაფში მცენარეები ინახება მყნობამდე

Read more

მეციტრუსეობა

 დასავლეთ საქარველოს სუბტროპიკული ზონაში სადაც აბორიგენული სასოფლო სამეურნეო კულტურების გარდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი კულტურები ხარობს. ამ კულტურებს ახლო წარსულში, ქვეყნის

Read more

ელექსირი სასათბურე კულტურებისთვის

სასათბურე კულტურების დამცავი საშუალება ფორმა: ელექტროაქტივირებული წყლის საფუძველზე შექმნილი კონცენტრირებული ხსნარი. გამოყენების ფორმა: სითხე, აეროზოლი.ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიმიკრობული, ფუნგიციდური და ვიროციდული საშუალება.  შემადგენლობა: ქლორის მსუბუქი სუნის

Read more

თხილის ბაღში მოსავლის აღების შემდეგ ვეგეტაციის დაწყებამდე გასატარებელი აგრო-ღონიძიებები

 თხილისმ მცენარის ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე ჩვენს მეურნეებს მომავალი წლის მოსავლის რაოდენობის და მის ხარისხზე ზრუნვა უკვე სექტემბრის მეორე ნახევრიდან უწევს.

Read more

„დანერგე მომავალის” პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიციური სანერგე მეურნეობების ნუსხა საიდანაც ნერგები უნდა შეიძინოთ

„დანერგე მომავლის„ პროგრამის მოთხოვნების მიხედვით, ნერგი უნდა შეიძინოთ „დანერგე მომავალის” პროგრამის ფარგლებში შერჩეული ქვემოთ მითითებული ადგილობრივი კვალიფიციური სანერგე მეურნეობებიდან ან ნერგის იმპორტის

Read more

„დანერგე მომავლის“ პროგრამა ბაღის გაშენების კონპონენტში მონაწილე ფერმერებისთვის

1. მიწის ნაკვეთი, სადაც იგეგმება ბაღის გაშენება, უნდა იყოს დამუშავებული არანაკლებ 40 სანტიმეტრზე. 2. მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი პერმანენტული წყლის

Read more

საქართველოს მთავრობის №127 დადგენილება სახელმწიფო პროგრამის _ „დანერგე მომავალი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს მთავრობის  №127  დადგენილება „დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მუხლი 1 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

Read more

დანერგე მომავალი _ ბაღების გაშენების კომპონენტი /პირობები, მიმართვის ფორმის ნიმუში, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა/

ბაღების კომპონენტი ითვალისწინებს მრავალწლიანი კულტურების ახალი ბაღების გასაშენებლად პოტენციური ბენეფიციარებისათვის ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევას. მრავალწლიანი კულტურების ბაღების პოტენციალი და

Read more

ჟოლოს ახალი ჯიშები

ჟოლო (Rubus idaeus) —  ვარდისებრთა ოჯახის მცენარეა. ფოთოლმცვივანი ბუჩქბალახია, მისი სიმაღლეს 1-3 მ აღწევს. მიწისქვეშა ნაწილი მრავალწლოვანი ფესურაა, მიწისზედა — ერთ და ორწლოვანი

Read more

ჟოლოს წარმოება და ვაჭრობა მსოფლიოში

ჟოლო არის მსოფლიოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი და ფინანსურად მომგებიანი კენკროვანი კულტურა( N. Kljajić1, 2013).  კარგად ცნობილია ჟოლოს გემოვნური და სამკურნალო თვისებები

Read more