ალუბლის ქართული ჯიშები

 ავჭალის ალუბალი (Avchalis Alubali)  ქართული წარმოშობის ჯიშია,  გვხვდება ვეგეტატიურად ნამრავლი სახით, ამონაყრებით. საშუალო  ზრდის ხეა,  განიერ-პირამიდული, მეჩხერად დატოტვილი. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო  (შიდა

Read more

მოცხარის ნაყოფების სამკურნალო მნიშვნელობა და მათი გამოყენება

გარეული ხილი თავისი თვისებებითა და ქიმიური შედგენილობით საყურადღებო ნედლეულს წარმოადგენს. ადამიანი მას საკვებად მრავალი წელია იყენებს. გარეული კენკროვანი მცენარეების მრავალფეროვნებით

Read more

პეკანი (carya pecan)

უკანასკნელ წლებში გლობალური კლიმატური ცვლილებებისა და მავნებელ-დაავადებათა ინტენსიური გავრცელების ფონზე, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მასიური დაზიანება, მოსავლიანობის

Read more

მყნობის წესები და ვადები

კვირტით მყნობა.  კვირტით მყნობის ვადაა ივლისი – აგვისტო. 1.როგორც წესი, საძირეებად გამოიყენება ერთ წლიანი ნათესარები. შემოდგომით ან ზამთარში საძირეები გადარგეთ ღია

Read more

ლურჯი მოცვის, მაყვლის და ჟოლოს ინტენსიური ბაღების გაშენების მხარდაჭერის პორგრამა

როგორც უკვე გაცხადდა,  სახელმწიფო პროექტში „დანერგე მომავალი“ ცვლილებები შევიდა. ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტს ახალი ქვეკომპონენტი – „კენკროვანი კულტურები“ დაემატა. ქვეკომპონენტის ფარგლებში,

Read more

კივი _ სიმწიფის ფაზის განსაზღვრა, კრეფა და შენახვის მეთოდები

დასავლეთში გავრცელებული კივი (Actinidia deliciosa) წარმოადგენს Actinidiaceae-ს ოჯახის მრავალწლიან მცენარეს. კივის ნაყოფი კენკრას წარმოადგენს, რომელიც შეიცავს ასობით პატარა მუქი ფერის

Read more

კომში _ მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება და შენახვის მეთოდი

კომში (Cydonia oblonga Mill) არის თესლოვანი სფეროსებრი ან მსხლის ფორმის ხილი. ეს არის გვარი, რომელიც შედგება ერთი სახეობისგან. კომში არის

Read more

დაცული მცენარე _ გარანტირებული უხვი მოსავალი

სპეციალური ნაქსოვი სამულჩე მასალა, რომლის სიმკვრივე 120 გრ/მ²,-ია მწარმოებელი ქარხანა  სულ მცირე ექვსწლიანი გარანტიით გთავაზობთ. ნაქსოვი სამულჩე მასალა გამოიყენება მრავალწლიანი

Read more

თხილის ექსპორტი, განახევრებული მოსავალი, რა სირთულეებია თხილის ბიზნესში

თხილს წლების განმავლობაში წამყვანი ადგილი ეკავა ჩვენი ქვეყნის საექსპორტო ათეულში. ბოლო წლებში ეს მაჩვენებლები თანდათან შემცირდა. „საქსტატის“ ცნობით, თხილის ექსპორტი

Read more

მანდარინის ბაზარი ევროკავშირში

 2017 წელს ევროპაში 4 მილიონამდე ტონა მანდარინი იწარმოა, საიდანაც თითქმის 100% მოდის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე, რომელთაგან  ესპანეთი და იტალია გამოირჩევა,

Read more