ვაზის ბიოლოგიური განვითარების ფაზები

  ვაზის ცხოვრება წლის პერიოდში შეიძლება გავყოთ ორ ხანად: პასიურად და აქტიურად. პასიური ანუ მოსვენების ხანა ვაზის ცხოვრებაში ფოთლების გაცვენით იწყება

Read more

ვაზი

  ვაზი კვების ნაკლებმომთხოვნი მცენარეა, ვითარდება ისეთ ნიადაგებზეც კი, სადაც სოფლის მეურნეობის მთელ რიგ კულტურათა წარმოება შეუძლებელი ან მცირე ეფექტის

Read more

ვარდისუბნელი მექვევრეები

 ამჯერად გვინდა მოგითხროთ კახელი მექვევრეების, მამა-შვილი – რემი და ზაზა კბილაშვილების საქმიანობის შესახებ. თავდაპირველად შევეხოთ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანს, რომელიც

Read more

ოზონი. კოლოიდური ვერცხლი და ქართული ღვინის ხარისხი

ფრანგი მოგზაური პ. შარდენი საქართველოს პირველად 1772 წელს ესტუმრა. ის ზღვით სამეგრელოს მხრიდან შემოვიდა საქართველოში. თავის წიგნში შარდენმა აღწერა სამეგრელოს

Read more

ძირითადი საკვები ელემენტების გავლენა ვაზის ყვავილობაზე

კვლევა განხორციელდა შიდა ქართლის, თბილისის ზონის პირობებში ერთ-ერთი წამყვანი სტანდარტული ვაზის ჯიშის, „ჩინურის“ ახალგაზრდა ნარგავების მინერალური კვების რეჟიმის დასადგენად. სამეურნეო

Read more

მევენახეობა-მეღვინეობა მესხეთში

მესხეთის მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ ცნობებს გარკვეულწილად მოიცავს წიგნი _ „საქართველოს ამპელოგრაფია“. თბილისი, 1960 წ. (ნ. კეცხოველი, მ. რამიშვილი, დ. ტაბიძე). თუმცა,

Read more

საჭირო ნივთი ქართველი მევენახისათვის

  ის მეტად საჭირო ნივთი, რომელზეც ჩვენ გვინდა, მცირედი ინფორმაცია მოგაწოდოთ უცხოური წარმოებისაა და საქართველოში ეს-ესაა, რაც პირველად გამოჩნდა. გამადიდებელი

Read more

გასული 2017 წელი ქართულ მევენახეობა-მეღვინეობაში

ტრადიციულად გთავაზობთ საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის სფეროში ჩავლილი წლის შეფასებას. ერთად გადავავლოთ თვალი გასულ წელს ვაზისა და ღვინის სფეროში ჩავლილ მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვან

Read more

ეთილის სპირტი

         სპირტის წარმოება ცალკე საწარმოო დარგია.  არყის დასამზადებლად გამოიყენება მარცვლეული კულტურების (ხორბალი, ქერი, ჭვავი), კარტოფილის ან შაქრის ჭარხლისაგან

Read more