აზიური ფაროსანა და მასთან ბძოლის ზოგადი რეკომენდაციები

აზიური ფაროსანა მიეკუთვნება ნახევრადხეშეშფრთიანებს,  ანუ  ბაღლინჯოებს (Hemiptera=Heteroptera,  Pterygota,  Insecta  Arthropoda). ბაღლინჯოებისათვის დამახასიათებელია   მჩხვლეტ-მწუწნი  პირის აპარატი, 2 წყვილი ფრთა. ზოგიერთ  მათგანს

Read more

ესპარცეტის კულტურის სარეველები

ესპარცეტი (Onobrychis) უძველესი კულტურაა, იგი ამიერკავკასიაში ცნობილი იყო მე-10 საუკუნეში, საფრანგეთში მისი მოვლა-მოყვანა მე-15 საუკუნიდან დაიწყეს. მსოფლიოში ესპარცეტის 80-ზე მეტი

Read more

ჩაის მავნე ორგანიზმები

საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის რეგიონებს შორის აჭარა და კონკრეტულად კი მთიანი აჭარა საკმაოდ პერსპექტიული ადგილია. მართალია, მიზეზთა გამო ამ ადგილას ვაზისა და

Read more

ვაზის  დაავადებათა  ისტორია  და ოზონირებული  წყალი,  როგორც  მათთან ბრძოლის  ყველაზე  ეფექტური  საშუალება

მე-XIX-ე საუკუნის პირველ ნახევრამდე ევროპის მევენახეობას ვაზის არანაირი დაავადება არ აწუხებდა. ვაზის დაავადება, ძირითადად ფილოქსერას სახით, ამერიკაში იყო გავრცელებული. საუკუნეების

Read more

ატმის დაავადებები, მავნებლები და მკურნალობის მეთოდები

 მავნებლები და დაავადებები ხეხილს დიდ ზიანს აყენებენ, რაც აისახება ნაყოფის ხარისხზეც და მოსავლიანობაზეც. თუ დროულად არ მოხდა დაავადები ან მავნებლის

Read more

ენტომოფაგი ხოჭოები

მავნებლ-დავადებებისგან მცენარეთა დაცვის მიზნით შეიქმნა უამრავი ქიმიური საშუალებები, რომლებიც შედარებით იაფი, ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია ერთი შეხედვით ეფექტური აღმოჩნდა მავნე

Read more

ვაზის ანთრაქნოზის გავრცელება საქართველოში და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

ვაზის ანთრაქნოზის გამომწვევია სოკო, რომელიც უსრულო სოკოების კლასს, მელანკონიალების რიგს მიეკუთვნება. საქართველოში წლების განმავლობაში ანთრაქნოზი ვაზზე გვხვდებოდა კერობრივად, ცალკეულ შემთხვევებში,

Read more

ხორბლის მავნებელი ორგანიზმები

ხორბალი (Triticum) ერთ-ერთი უძველესი კულტურული მცენარეა. მას მარცვლოვანთა დედოფალს უწოდებენ. ხორბლის მარცვალი შეიცავს 13%-მდე ცილას, 60%-მდე ნახშირწყლებს, 1,5% ცხიმებს,  ვიტამინებს

Read more

მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა  ორგანულ  სოფლის მეურნეობაში

         მცენარეთა დაცვაში გულისხმობენ მცენარეთა მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლას. ორგანულ მეურნეობაში მცენარეთა დაცვა გულისხმობს არა მხოლოდ

Read more

პომიდვრის ფესვების ლპობის გამომწვევი სოკოები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

ბოსტნეულ მცენარეებს აქვთ გარკვეული სახის კვებითი ღირებულება, რომელიც მნიშვნელოვანია ზოგადად ადამიანის განვითარებისა და მისი სრულყოფისათვის. მეცნიერებამ კვების შესახებ დაადგინა, რომ

Read more