ვაზის ფილოქსერა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

ვაზის ფილოქსერა, ჩრდილოეთ ამერიკის მისისიპის ხეობის ტყეები მავნებელი 1863 წლიდან ატერორებს ევროპელ მევენახეებს. მავნებლის ბიოლოგიას, სიცოცხლის ციკლს, მის წინააღმდეგ ბრძოლის

Read more

მწერი, რომელმაც ქართული ვენახების უმეტესობა გაანადგურა

მე-19 საუკუნეში, ამერიკიდან ევროპაში გემებს გამოყოლილმა მწერმა – ფილოქსერამ, ევროპისა და შესაბამისად ქართული ვენახების უმეტესობა გაანადგურა და ორი საუკუნის წინ,

Read more

დაავადების გავლენა მცენარის ზრდაზე

ძლიერი დაავადების დროს მცენარე ნორმალურად ვერ ვითარდება, რადგან ზრდასთან დაკავშირებული პროცესები ირღვევა. ამას გარდა, პათოგენები იწვევენ ცვლილებას ზრდისა და ფორმის

Read more

კარტოფილი და ფიტოფტოროზი

კარტოფილი ერთ-ერთი ძირითადი საკვები პროდუქტია საქართველოში, რომელიც  ავადდება  სოკოებით, ბაქტერიებით, ვირუსებით და ნემატოდებით. ამჟამად კარტოფილის მოსავლის ყველაზე დიდი დანაკარგს იწვევს

Read more

სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და მავნე ორგანიზმების მასობრივი გავრცელების პრობლემები

უკანასკნელ ორ წელიწადში თხილის გულის სიდამპლემ და თითქმის იმავ დროულად აზიური ფაროსანას (Halyomorpha halys) შემოჭრამ მძიმე დარტყმა მიაყენა დასავლეთ საქართელოს

Read more

ლოკოკინების უარყოფითი გავლენა მცენარეთა განვითარებაზე

ლოკოკინები ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნიან სასოფლო-სამეურნეო, მათ შორის ჩვეულებრივ მცენარეებს, რადგან ამ მცენარეების მწვანე მასით იკვებებიან. მათ წინააღმდეგ ბრძოლა საკმაოდ რთული

Read more

ხორბლის მავნებლები დაავადებები, სარეველები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა

საქართველოში წარმოებულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ხორბალს. საქართველო მცირემიწიანი ქვეყანაა, ევროპის წამყვანი ქვეყნების მსგავსად, სადაც მოსავლის საჰექტარო მაჩვენებელი 7-8 ტონის ტოლია,

Read more

ქეჩისებრი ტკიპა – კაკლის მავნებელი

 ქეჩისებრი ტკიპა Aceria (Eriophyes) erinea Nal. აღწერილობა ტკიპას სხეული ცილინდრული ფორმისაა. ზურგის ფარზე სამი სიგრძივი ხაზი გასდევს, რომელთაგან შუა ხაზი ყველაზე

Read more

ზოგიერთი მცენარის ნახარშის გამოყენება მავნებლების წინააღმდეგ

რაც დრო გადის, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაავადებათა მავნებელთა რაოდენობა სულ უფრო მატულობს. მიუხედავად დღეს არსებული მრავალი ქიმიური საშუალებებისა,  გაგაცნობთ მარტივ გზებს,

Read more

როგორ გამოვიყენოთ პესტიციდები უსაფრთხოდ?

პესტიციდები არის ქიმიური ნივთიერება, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისგან დასაცავად იყენებენ. პესდიციდების მოქმედებას განაპირობებს ბიოლოგიური აქტივობა, შესაბამისად პესტიციდები ტოქსიკურად

Read more