პავლოვნია გლობალური დათბობის წინააღმდეგ

პავლოვნია ანუ ადამის ხე, წარმოშობით ჩინეთიდან არის. მას განსაკუთრებული თვისებების წყალობით,  კაცობრიობას გლობალური დათბობის, გარემოს დაბინძურების და პლანეტის გაუდაბნოებისგან დასაცავად ფასდაუდებელი

Read more

კირი _როგორ ჩავაქროთ და გამოვიყენოდ სწორად?

კირი- ბერძნული სიტყვაა და ,,ჩაუმქრალს- მარადიულს“ ნიშნავს. მას, როგორც სამშენებლო და სხვა იყენებდნენ უხსოვარი დროიდან. კირი მიიღება ზოგიერთი მთის ქანის (კირქვა,

Read more

ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი ეფექტიანობა

ნიადაგდაცვითი უნარის მიხედვით, მინდვრის კულტურები სამ ჯგუფად იყოფა: მრავალწლიანი ბალახები, საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლეული კულტურები და სათოხნი კულტურები. მრავალწლიანი ბალახები

Read more

ლურჯი მოცვის ყველაზე დიდი პლანტაციების მფლობელი საქართველოში, მიიჩნევს, რომ კანადური ყვავტყემალა ლურჯი მოცვის ღირსეული ალტერნატივაა

ლურჯ მოცვის და კანადური ყვავტყემალას წარმოებაზე, ლაბორატორიაში ნერგების კლონირებასა და მომავლის გეგმებზე მოგითხრობთ Vanrik Agro Group-ის თანადამფუძნებელი ირაკლი ფარცვანია. _ Vanrik Agro Group საზღვარგარეთ პირველ

Read more

ვაშლი,  ბაღის ბაშენება, ზრდისა და მსხმოიარობის თავისებურებანი, გამრავლება, მოვლა-პატრონობა

 საქართველოში ვაშლი ხეხილოვან კულტურათა შორის ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული კულტურაა. მას არსებული ბაღების ფართობის 70% უკავია, რომელიც განპირობებულია ქვეყნის ბუნებრივი პირობების

Read more

ეკოლოგიური მულჩა – ნუ მივაყენებთ ბუნებას ზიანს!

გაინტერესებთ როგორ დაიცვათ ნიადაგი გამოშრობისგან და შევუნარჩუნოთ ნოტიო გარემო თქვენი მცენარეთა ფესვებს? თავი მოგბეზრდათ სარეველებთან დაუსრულებელმა ბრძოლამ, ან მორწყვის პრობლემა შეგექმნათ? მაშინ

Read more

მარტივ სათბურებში კიტრის მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია _ მასტერ კლასი (ვიდეო)

უკრაინის მებოსტნეთა ასოციაციის კონსულტანტი პროფესიონალი პრაქტიკოსი აგრონომი არტემ ოგოლი, საკუთარი გამოცდილების მიხედვით, მოგვითხრობს თუ როგორ მოვიყვანოთ კიტრის უხვი მოსავალი ცელოფნის

Read more

მინდვრების გადაწვის მავნე პრაქტიკა

მინდვრების გადაწვის ერთ-ერთი მიზეზია დაზოსნ ხარჯები და ზედმეტი შრომა არ მოუწიოს ფერმერს. მაღალი ნაწვერალი რომ არ დარჩეს, ამიტომ ყანის  აღების

Read more

დეგრადირებული ნიადაგების აგრომელიორაციული ღონისძიებები

დეგრადირებული ნიადაგების გაუმჯობესების უამრავი მეთოდი არსებობს, როგორც ბიოლოგიური, ასევე ქიმიური. აქ, ჩვენ შევეხებით დეგრადირებული ნიადაგების ბიოლოგიური გაუმჯობესების რამდენიმე მეთოდს.  თესლბრუნვა/პარკოსანი

Read more

ნიადაგის დეგრადაციის არსი და მისი გამომწვევი მიზეზები

საქართველოში უკანასკნელი 20-35 წლის განმავლობაში ინტენსიურ მეურნეობებში და ბუნებრივ საძოვრებზე  ეკოლოგიური ვითარება მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ქიმიური სასუქების, პესტიციდების ინტენსიურმა გამოყენებამ, ნიადაგების

Read more