თებერვალი _ მთვარის კალენდარი მებაღეობისათვის

მთვარის ფაზების გავლენა დედამიწაზე ცნობილია, ისევე, როგორც ის ფაქტი, რომ ჩვენი წინაპრები საუკუნეების განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისას დედამიწის მიმართ მთვარის მდებარეობას

Read more

საქართველოს ნიადაგები

  საქართველო  დიდი ნიადაგური სიჭრელით ხასიათდება. თენგიზ ურუშაძის მონაცემებით საქართველოში გავრცელებულია ნიადაგის შემდეგი ძირითადი ტიპები: მთა_მდელოს კორდიანი, მთა-მდელოს კორდიან-კარბონატული, მთა_მდელოს კორდიანი შავმიწები, მთა_მდელოს

Read more

სტაფილოს ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ფერმერების უმეტესობას პროდუქტიულობა საკმაოდ დაბალია, საქართველოს კლიმატურ-ნიადაგური პირობები

Read more

დაფნის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში

დაფნის კულტურა საქართველოს სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უძველესი დარგია. დაფნის ძირითად სასაქონლო პროდუქციას წარმოადგენს მშრალი ფოთოლი, რომელსაც, ძირითადად, კვების მრეწველობაში, მედიცინასა

Read more

რა ზიანს აყენებს მახრა ვაზს

მახრა, საქართველოში ამ მავნებელს ბოსტანას სახელითაც იცნობენ. მახრა საქართველოში ყველგან არის გავრცელებული და სხვა კულტურებთან ერთად ძლიერ აზიანებს ვაზს, როგორც

Read more

ფერმერ ვალერი ჩიქოვანის კალმახა სოკოს წარმოება

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაჯახაოში, ფერმერმა ვალერი ჩიქოვანმა კალმახა სოკოს წარმოება დაიწყო. სოკოს საწარმო შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში დაფინანსდა. როგორც ფერმერმა აღნიშნა,

Read more

კონიაკის დალევის წესები

კონიაკის სმის განსაკუთრებული რიტუალი არსებობს და ვიდრე მის შესრულებას შევუდგებოდეთ, აუცილებელია ვიცოდეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნიუანსი, რომლებიც ამ საოცარი სასმელის არომატისა

Read more

მინდვრის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების აგროკლიმატური ზონები საქართველოში

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო  კულტურების გავრცელების მრავალფეროვანი აგროკლიმატური პირობებით გამოირჩევა. აქ გავრცელებულია სუბტროპიკული, ზომიერი თუ ალპურ ზონისთვის დამახასიათებელი კულტურული თუ ველურად მზარდი მცენარეების

Read more

თხილის ბუჩქის (ვარჯი) სხვლა-ფორმირება

  საქართველოში თხილის პირველადი მწარმოებლები ძირითადად წვრილი მეურნეები და მცირე საოჯახო მეურნეობები არიან, რომელთა ფართობი 0.2-1.5 ჰა და  ოდნავ მეტია. თხილის

Read more

ბიზნეს გეგმის მნიშვნელობა და მისი შედგენის სახელმძღვანელოები

დღევანდელ სტატიაში ვისაუბრებთ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ბიზნეს გეგმის დაწერას და რომელი ფორმა შეიძლება გამოვიყენოთ ამისათვის. ბიზნეს გეგმაში, აუცილებელია, თქვენს

Read more