ელექსირი სასათბურე კულტურებისთვის

სასათბურე კულტურების დამცავი საშუალება ფორმა: ელექტროაქტივირებული წყლის საფუძველზე შექმნილი კონცენტრირებული ხსნარი. გამოყენების ფორმა: სითხე, აეროზოლი.ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიმიკრობული, ფუნგიციდური და ვიროციდული საშუალება.  შემადგენლობა: ქლორის მსუბუქი სუნის

Read more

ფეტვის ბიოაგროწარმოება

ფეტვი (ლათ. Panicum miliaceum L) მარცვლოვანთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მისი ფესვთა სისტემის ფუნჯა გაღივების დროს თესლს გამოაქვს ერთი ფესვი.

Read more

სასაწყობო მურნეობის სწორი დაგეგმა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების თავიდან აცილება

 ფერმერები დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან. სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაცემებით დღეს მილიარდზე მეტი ადამიანი შიმშილობს. ამასთან ყოველწლიურად 1.3 მილიარდი ტონა სურსათი ქრება

Read more

ნივრის აგროტექნოლოგია

ნიორი – A. Sativum L. ნივრის სამშობლოდ ცენტრალური აზია, ავღანეთი და ინდოეთი ითვლება. გარეული ნიორი საქართველოშიც არის გავრცელებული „გველის ნიორას“ სახელწოდებით. ნიორს

Read more

თესვა (თესლი, თესვის წესი, სიღრმე, ნორმა)

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more

ნუში _ნაყოფის სიმწიფის და ხარისხის მახასიათებლები, შეფუთვა-შენახვის პირობები

ნუში (Prunus amygdalus) არის ვარდისებრთა ოჯახიდან. ტკბილი, კულტურული ნუშის სახეობა წარმოიშვა მწარე თესლიანთა სახეობისგან, რომელიც განვითარდა ცენტრალური და სამხრეთ აზიის

Read more

ატამი _ მოკრეფის შემდგომი დამუშავება და შენახვის პირობები

ატმის Prunus persicae სამშობლოდ ჩინეთი და სპარსეთი (ირანი) მიიჩნევა. ძველად მას ,,სპარსულ ვაშლს“ ეძახდნენ. ჩინური ლიტერატურის მიხედვით, მისი კულტივაცია  ჩვენს

Read more

ჩაის ახალი პლანტაციების გაშენების აგროტექნოლოგია

    უკანასკნელი 20-25 წლის მანძილზე ქვეყანაში შექმნილი მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ჩაის პლანტაციების დიდი ნაწილი სტიქიურად განადგურდა. ახლო

Read more

ნიადაგის შედგენილობა და თვისებები

ნიადაგის კლასიფიკაცია მექანიკური შედგენილობის მიხედვით ნიადაგი სამფაზიანი დისპერსიული სხეულია., იგი შედგება მყარი, თხიერი და აიროვანი ფაზისაგან. ნიადაგის მყარი (მაგარი) ფაზა

Read more

თხილის ჯანსაღი, არაკარცენოგენური, უაფლატოქსინო პროდუქციის წარმოება

ევროპის ბაზარზე საქართველოში წარმოებული თხილის რიგი პარტიებში არაერთხელ დაფიქსირდა აფლატოქსინის, საშიში კარცენოგენის მაღალი შემცველობის გამო და დაიბლოკნენ კიდეც. რა უნდა

Read more