ზუსტი მიწათმოქმედება _ რა არის, ვისთვის და რატომ არის საჭირო?

ზუსტი მიწათმოქმედება (precision agriculture) საუკეთესო შედეგების მისაღებად სასოფლო სამეურნეო წარმოები თანამედროვე კოსმოსური ტექნოლოგიები მართვაა. ცნება, ზუსტი მიწათმოქმედება ნიშნავს, რომ ნიადაგი

Read more

ფაცელია _ საუკეთესო საკვები და თაფლოვანი მცენარე

ერთწლიანი თაფლოვანი მცენარეა, გამოირჩევა ყინვაგამძლეობით. აუმჯობესებს ნიადაგის თვისებებს, ამდიდრებს კალიუმითა და აზოტით, ხელს უწყობს აერაციის გაუმჯობესებას. სიდერატად გამოყენებისას მკვეთრად უმჯობესდება

Read more

კირი _როგორ ჩავაქროთ და გამოვიყენოდ სწორად?

კირი- ბერძნული სიტყვაა და ,,ჩაუმქრალს- მარადიულს“ ნიშნავს. მას, როგორც სამშენებლო და სხვა იყენებდნენ უხსოვარი დროიდან. კირი მიიღება ზოგიერთი მთის ქანის (კირქვა,

Read more

წვენების დაკონსერვების მეთოდები და ტექნოლოგია  

ხილ-ბოსტნეული ადამიანის ჯანსაღი კვების რაციონის განუყოფელი ნაწილია, ახასიათებს სასიამოვნო გემო, არომატი, მაღალი კვებითი და ფიზიოლოგიური ღირებულება – რეგულარული მოხმარება იცავს

Read more

სიდერატების როლი ნიადაგის ნაყოფიერების მართვაში

ნიადაგი რთული აგებულების ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ბაქტერიებს, მიკროორგანიზმებს, სასარგებლო მწერებს და ადამიანის საარსებო გარემოს უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს.

Read more

მარწვის მოყვანა სუბსტრატის კვლებზე

მარწყვი დღეს სულ უფრო მეტად სათბურებში სუბსტრატის კვლებზე მოჰყავთ . მოყვანის ასეთი მეთოდი ყველა ფერმერისთვის ხელმისაწვდომია, რადგან ტექნოლოგიური  სათბურის მშენებლობა არც

Read more

პესტიციდების და ქიმიური სასუქების არასწორი მართვა და თანმდევი შედეგები

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, ატომური და სითბური ენერგეტიკის და სხვა დარგებში მომხდარმა სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა საგრძნობლად გაზარდა

Read more

ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი ეფექტიანობა

ნიადაგდაცვითი უნარის მიხედვით, მინდვრის კულტურები სამ ჯგუფად იყოფა: მრავალწლიანი ბალახები, საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლეული კულტურები და სათოხნი კულტურები. მრავალწლიანი ბალახები

Read more

ეკოლოგიური მულჩა – ნუ მივაყენებთ ბუნებას ზიანს!

გაინტერესებთ როგორ დაიცვათ ნიადაგი გამოშრობისგან და შევუნარჩუნოთ ნოტიო გარემო თქვენი მცენარეთა ფესვებს? თავი მოგბეზრდათ სარეველებთან დაუსრულებელმა ბრძოლამ, ან მორწყვის პრობლემა შეგექმნათ? მაშინ

Read more

მარწყვის მოსავლის აღების ევოლუციური მეთოდი _ როგორ გავზარდოთ შრომისნაყოფიერება 25%-ით?

უკრაინული მოწინავე მარწყვის მწარმოებელი კომპანია „ფრუ ტექსი“ მარწყვის მწარმოებლებს ურჩევს, მარწყვის დარგვის ტრადიციულ სქემას გადახედონ, რათა მარწყვის მოყვანაც გაუიოლდეთ და

Read more