ფუტკრის ოჯახის ბუდის ჰიგიენა

ფუტკრის ოჯახის ბუდის ჰიგიენა ბევრად უფრო კომპლექსური საკითხია და უმეტეს შემთხვევაში მეფუტკრისათვის ბუდის ძირითადი ნაწილის – ფიჭების დეზინფექცია რთულად ჩასატარებელი

Read more

მეფუტკრეებმა თაფლი არ გაფლანგოთ, დააწესეთ სამართლიანი ფასები, გამოთვალეთ თაფლის თვითღირებულება

დახლზე განთავსებამდე თაფლით სავსე ქილა დიდ ხარჯებს და შრომას მოითხოვს. მაგრამ რა შეიძლება იყოს საბოლოოდ ერთი კილოგრამი თაფლის თვითღირებულება ?

Read more

საქართველოში თაფლის ექსპორტი შარშანდელ რეკორდულ ნიშნულს გადაცდა

თაფლის ექსპორტმა 2022 წლის იანვრიდან – ოქტომბრის ჩათვლით 200 ტონას გადააჭარბა, რაც შარშანდელ მონაცემზე 20%-ით მეტია. ექსპორტირებული თაფლის 91% ევროკავშირის

Read more

რა შეცდომას უშვებენ მეფუტკრეები და რატომ იღუპება ფუტკრის ოჯახი

დღეს მოგითხრობთ მეფუტკრეების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე და იმის შესახებ უმრავლეს შემთხვევაში რატომ იღუპება ფუტკრის ოჯახი. კითხვები რომლებიც ხშირად ისმის. ♦

Read more

მცენარეთა დამტვერვის თავისებურებანი

თაფლოვანი ფლორის ის წარმომადგენლები, რომლებიც საჭიროებენ ფუტკრისმიერ დამტვერვას, მკვეთრად განსხვავდებიან როგორც სანექტრე პროდუქტიულობით და შესაბამისად ფუტკრისათვის მიმზიდველობის უნარით, ისე დამტვერვის

Read more

სათბურის მცენარეთა ფუტკრისმიერი დამტვერვა

სათბურში არსებული მცენარეებისაგან მიღებული მტვერი და ნექტარი აშკარად არასაკმარისია ფუტკრისათვის, ამიტომ ყოველ 1 სასათბურე ოჯახზე იყოლიეთ 1 დამხმარე (გარეთ მყოფი)

Read more

ფუტკრის მთაბარობა და სამთაბარო მარშრუტები

მთაბარობა ის ორგანიზაციული ღონისძიებაა, რომელიც ხელს უწყობს ფუტკარს, მაქსიმალურად გამოიყენოს თაფლის შეგროვების უნარი. მთაბარობის გარეშე შეუძლებელია ფუტკრის მაღალი პროდუქტიულობის მიღწევა,

Read more

ცვილის ხარისხის შეფასების ხერხები

 ცვილის ხარისხს ამოწმებენ ორგანოლეპტიკური, ფიზიკური და ქიმიური მეთოდებით. ორგანოლეპტიკური შეფასებისას მხედველობაში მიიღება სიმაგრე, სიმყიფე, გადანატეხის სტრუქტურა, გემო,სუნი და სხვა. კერძოდ:

Read more

ფიჭის დაძველების გავლენა ფუტკრის ოჯახზე

 ფიჭა ძველდება უჯრედებში ბარტყის გამოზრდის შედეგად, ბარტყი ტოვებს მასში პერანგს და ექსკრემენტებს,  დარჩენილი ნივთიერებები რეაგირებენ ცვილთან, რომელიც თანდათან მუქდება. დადან-ბლატის სკის

Read more

თაფლის დაკრისტალების უნარი

დაკრისტალების უნარი მეტ-ნაკლებად ყველა თაფლს ახასიათებს, მაგრამ უფრო სწრაფად ღია ფერის თაფლი კრისტალდება (გარდა აკაციის თაფლისა). კრისტალების ზომები მერყეობს 0,04

Read more