ბიოთაფლის წარმოება

რა არის ბიოთაფლი? მარტივად რომ ვთქვათ, ბიოთაფლი ყველაზე სუფთა თაფლია, რაც შეიძლება მეფუტკრემ დღესდღეობით აწარმოოს და ჩვეულებრივი ტრადიციული ან სამეწარმეო გზებით

Read more

ეკოსტოპი

ვაროატოზისა და აკარაპიტოზის სამკურნალო პრეპარატი. მწარმოებელია ,,პრიმავეტ-სოფია“, ბულგარეთი. მოქმედი ნივთიერება  _ თიმოლი, რითაც იჟღინთება ხის ფირფიტები.  დამუშავება ადვილია, ეფექტურობა _ დიდი.

Read more

ეკოფიტოლი (ექსტრაქტი) _ ეკოლოგიურად სუფთა ფიტოსაკვები ფუტკრებისთვის

 ფუტკრებისთვის კონცენტრირებულ, ეკოლოგიურად სუფთა ფიტოსაკვებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.  ეკოფიტოლის ექსტრაქტი ფუტკრების საკვებად ერთ-ერთი  კარგი საშუალებაა, რომელიც ფუტკრის ოჯახის გაძლიერებას უწყობს ხელს.

Read more

ფუტკრის პრეპარატები _ ბაივაროლი

ბაივაროლი ფუტკრის ვაროატოზის (Varroa jacobsoni) სამკურნალო და პროფილაქტიკური საშუალება. შემადგენლობა: თითო ფირფიტა შეიცავს მოქმედ ნივთიერებას ფლუმეტრინს – 3,6 მგ. ფარმაკოლოგიური თვისებები: მყარი

Read more

ჩამკვდარი ბარტყი, გამომწვევი მიზეზი, კლინიკური ნიშნები, პროფილაქტიკური ღონისძიებები

პრაქტიკოს მეფუტკრეთა გამოცდილებაზე დაყრდნობით განვიხილოთ ზაფხულში მიმდინარე ბარტყის არაგადამდები დაავადება, რომელსაც ჩამკვდარ ბარტყს უწოდებენ. ქვეყანაში გაძლიერებულია ვაროატოზი. მეფუტკრეები ზაფხულობით ბუდეში

Read more

მეფუტკრეობაში რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატების ნუსხა, მეფუტკრე ფერმერთა და თაფლის მწარმოებელთა ვალდებულება

მეფუტკრე ფერმერი და თაფლის მწარმოებელი ვალდებულია: დარეგისტრირდეს სურსათის მწარმოებელ ბიზნესოპერატორად; დაიცვას „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით“ განსაზღვრული

Read more

მეფუტკრეობაში შეზღუდულად გამოსაყენებელი ნივთიერებები

მეფუტკრეობაში განსაკუთრებული კონტროლი არის დაწესებული თაფლში გარკვეული ჯგუფის ანტიბიოტიკების შემცველობაზე, ესენია: ტეტრაციკლინები – (ოქსიბაქტოციდი, ოქსივიტი, ვესტა, ბიოვიტი) დასაშვები ნორმა _  0.1 მგ/კგ; სტრეპტომიცინი; დასაშვები

Read more

ფუტკრის მავნებლები და მათ საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება – დეზინფექცია, დეზაკარიზაცია, დეზინსექცია და დერატიზაცია

ფუტკრის მავნებლები  და მტრებია: მწერები – ცვილის ჩრჩილი (Galleria mello-nella) ; ჭიანჭველა (Formidae); ყურბელა (Dermaptera); ფუტკრის მგელი – ფილანტი (Philanthus

Read more

ფუტკრის ოჯახის შეძენისას სათანადო დროისა და კონდიციის განსაზღვრა 

ფუტკრის ოჯახის შეძენის ოპტიმალური პერიოდი და პირობები საფუტკრის მოწყობის შემდგომ საჭიროა ფუტკრის ოჯახების შეძენა, რისთვისაც მიზანშეწონილია გამოცდილ მეფუტკრეებსა და ფუტკრის დაავადების სპეციალისტებთან დაკავშირება.

Read more

მეფუტკრეობაში გამოსაყენებლად აკრძალული ნივთიერებები

მეფუტკრეობაში აკრძალულია რიგი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების (ანტიბიოტიკების) შემცველი პრეპარატების გამოყენება: ♦♦♦ Aristolochia ssp და მისგან დამზადებული პრეპარატები – Aristolochia spp. and preparationsthereof;

Read more