გამათბობელი ფუტკრები

გეზრულის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი აგრძელებს მეფუტკრეობის პოპულარიზაციას და ამჯერად  „აგრონიუს ჯი“  წარმოგიდგენთ მარიამ კილაძის საინტერესო  სტატიას: „გამათბობელი ფუტკრები“.  ფუტკრები სოციალური

Read more

ფუტკრის შხამის გამოყენება

თანამედროვე პირობებში ანტიბიოტიკების და ძლიერმოქმედ ქიმიოთერაპიულ პრეპარატებს შორის ფუტკრის შხამს უკავია ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, რომელიც სახალხო მედიცინის დიდი მონაპოვრად ითვლება.

Read more

სკის ტიპები

გეზრულის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი აგრძელებს მეფუტკრეობის პოპულარიზაციას და ამჯერად  „აგრონიუს ჯი“  წარმოგიდგენთ პრაქტიკოსი მეფუტკრის კობა ბახტურიძის სტატიას სკის ტიპების შესახებ. უხსოვარი

Read more

საფუტკრე მეურნეობის მოწყობა, სპეციალიზაცია და ეკონომიკა

 საფუტკრის მოწყობის განმსაზღვრელი ფაქტორები, მეურნეობის სპეციალიზაცია და კადრებით უზრუნველყოფა  საფუტკრე მეურნეობის   მოწყობა  რთული და საპასუხისმგებლო საქმიანობაა, რომლის დროსაც ითვალისწინებენ  ფაქტორთა

Read more

შრომის უსაფრთხოება, ფუტკრისა და გარემოს დაცვა

უსაფრთხოება ფუტკართან მუშაობისას, პროდუქტების წარმოებისა და დამუშავების პროცესში პროცესში  საფუტკრისა და ფუტკრის პროდუქტების გადამამუშავებელ საწარმოში გამართული მუშაობისთვის დაცული უნდა იქნას

Read more

შხამქიმიკატებისა და გარემოს არასასურველი ფაქტორებისგან ფუტკრის დაცვა

 სასოფლო _ სამეურნეო წარმოებაში პესტიციდების გამოყენება მცენარისა და ცხოველის დაავადებების წინააღმდეგ ისევე აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, როგორც სხვა აგროტექნიკური ღონისძიებები (რწყვა,

Read more

83 წლის მეფუტკრე და თაფლის დაწურვის ტექნოლოგია

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფიაში მცხოვრებ კაველიძეების ოჯახში ფუტკრის მოვლის კულტურა საუკუნეზე მეტს ითვლის. დღეისათვის 60 ძირ ფუტკარს 83 წლის პარმენ

Read more

ფუტკრის მასობრივი და ინდივიდუალური სელექცია  

მეფუტკრეობაში სანაშენე მუშაობის უპირველესი მიზანია პროდუქტიულობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება.   სანაშენე მუშაობა ორი უმთავრესი ელემენტისგან შედგება: გადარჩევა  სასურველი ნიშანთვისების მიხედვით და განსხვავებული

Read more

დამატებითი კვების პერიოდები და საკვები დანამატები 

  სპეციალურ ლიტერატურაში აღწერილი გამოკვლევებით დამატებითი კვების პერიოდები და საკვები დანამატები ცნობილია, ხოლო ჩვენ ქვეყანაში იგი  XX საუკუნის 70-იან წლებში ამ

Read more

ფუტკრის რძე

ფუტკრის რძე ადამიანის მხრიდან ინტენსიური შესწავლის ობიექტად XX საუკუნეში იქცა. რძეს გამოიმუშავებს მუშა ფუტკარი ხახისა და ზედაყბის ჯირკვლების გამონაყოფის სახით.

Read more