თაფლის ბალანსის დადგენა და მისი მნიშვნელობა

იმისთვის , რომ დადგინდეს საფუტკრის განთავსების ნაკვეთზე თაფლოვანი მცენარეების  ნექტრის საერთო მარაგი , აუცილებელია თაფლ – პროდუქტიულობის ნორმები (იხ .

Read more

რომელ მცენარეებს აქვს შხამიანი ნექტარი და მტვერი

საქართველოს ფლორაში არის ისეთი მცენარეები, რომლებიც ფუტკრისათვის უსაფრთხო, მაგრამ ადამიანისათვის მომწამვლელ ნექტარს გამოჰყოფენ, ასეთ მცენარეებს ეკუთვნიან იელი, შქერი, რომლებიც დასავლეთ

Read more

რა უნდა გითვალისწინოთ ფუტკრის ოჯახის შეძენის დროს

ქართული ფუტკრის  ნიშან-თვისებები და  პოპულაციები   საქართველოს ტერიტორიაზე ბინადრობს აბორიგენული ჯიშის – მთის რუხი ქართული ფუტკარი. მისი ძირითადი დამახასიათებელი ნაიშანია: შეფერილობა _

Read more

როგორ დავიცვათ ფუტკარი ფაროსანას წინააღმდეგ მიმდინარე წამლობისას

 ვისაც აზიური ფაროსანას წამლობა გაწუხებთ ფუტკართან დაკავშირებით, შეგიძლიათ  ნახოთ ვიდეო მასალა, რომელიც სოციალურ ქსელში ფეისბუკის მომხმარებელმა, მეფუტკრე Giorgi Lakvekheliani  გამოაქვეყნა. წყარო: Giorgi

Read more

  მეფუტკრეობის ტექნოლოგიური განვითარება

 კაცობრიობის  ინტერესმა ფუტკრის სამყაროს შესაწავილს მიმართ განაპირობა  ამ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტების, პრაქტიკოსი მეფუტკრეებისა და დაინტერესებული ადამიანებს  შორის ურთიერთობების დამყარებისა და

Read more

სკა, ფუტკრის ოჯახი და ფუტკრის კვება

სკა – ფუტკრის სახლია და უპირველესყოვლისა ის კომფორტული უნდა იყოს თავად ფუტკრისათვის.  სკა უნდა იყოს მოსახერხებელი მომსახურებისათვის, გააჩნდეს საკმარისი

Read more

 სკა – სახეობები, ტიპები და კომპლექტაცია

  სკა – ფუტკრების საცხოვრებელი სახლია, აქ ისინი აშენებენ ბუდეს, რომელსაც ადგენენ ცვილის ფიჭისგან. ფიჭის უჯრედებში ზრდიან ბარტყებს, იმარაგებენ საკვებს, ხოლო

Read more

მეფუტკრეობა

კაცობრიობისთვის ფუტკარი უხსოვარი დროიდან არის ცნობილი და მეფუტკრეობას, როგორც სამეურნეო საქმიანობის ერთ – ერთ მიმართულებას ადამიანი მრავალი ათასწლეულის განმავლობაში მისდევს

Read more

როგორ განვსაზღვროთ, შერჩეულ ადგილზე ფუტკრის რამდენი ოჯახის განთავსება შეიძლება?

 იმის დასადგენად, თუ რამდენი ფუტკრების ოჯახის შენახვაა შესაძლებელი წინასწარ შერჩეულ ნაკვეთზე, აუცილებელია განისაზღვროს, თუ რა რაოდენობის ნექტრის შეგროვება შეუძლიათ ფუტკრებს

Read more