პომიდვრის პერსპექტიული ჯიშები

პომიდორი სითბოს და ტენის მოყვარული კულტურაა, თესლი წვრილი აქვს, ოდნავ შებუსული, 1 გრამში 300-350 მარცვალია. პომიდვრის თესლი აღმოცენების უნარს 4-5 წელი ინარჩუნებს.

Read more

ბოსტნეული კულტურების მნიშვნელობა ადამიანის კვებაში

ადამიანის ფიზიოლოგიური განვითარებისა და შრომისუნარიანობისთვის საჭიროა კალორიული და გემრიელი საკვები. საკვების შემადგენლობაში პურეული, ხორცეული და რძის პროდუქტების გარდა უნდა შედიოდეს

Read more

კარტოფილის მოვლა–მოყვანის ტექნოლოგია

კარტოფილი ძაღლაყურძნისებრთა ოჯახის, ორლებნიანი, ტუბერიანი მცენარეა. თავისი მრავალმხრივი გამოყენებითა და ძვირფასი კვებითი ღირებულებებით იგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურაა. მას მეორე პურსაც

Read more

კიტრის მოვლა – მოყვანის ტექნოლოგია

კიტრი ერთწლიანი, ორლებნიანი სითბოს, ტენის მომთხოვნი ლიანა მცენარეა. სამშობლო. ინდოეთის, ინდოჩინეთის და სამხრეთ ჩინეთის ტროპიკული რაიონებია. შემცველობა. კიტრი მნიშვნელოვანი საკვები

Read more

როგორ მოვიყვანოთ პომიდორი ღია გრუნტში?

პომიდორი (Licopersicum esculentum) ერთწლოვანი, ორლებნიანი ბალახოვანი მცენარეა. მიეკუთვნება ძაღლყურძენისებრთა ოჯახს. პომიდვრის კულტურა წარმოშობით სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკიდანაა. პომიდვრის, როგორც ბოსტნეული კულტურის გამოყენებამ ფართო მასშტაბი

Read more

ბადრიჯნის წარმოების ტექნოლოგია

 ბადრიჯნის სამშობლოდ ითვლება სამხრეთაღმოსავლეთ ინდოეთი. საქართველოში იგი იხსენიება მეთორმეტე საუკუნიდან. ბადრიჯანი ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მისი თესლი ბრტყელია, მომრგვალო,

Read more

ბოსტნეული კულტურების თესვის, დარგვის და მოსავლის აღების ვადები აგროკლიმატური ზონების მიხედვით

აგროკლიმატური რესურსები ძირითადად განსაზღვრავს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის რაციონალურად განლაგებას და მათ განვითარებას. სოფლის  მეურნეობის რენტაბელობისთვის საჭიროა მინდვრის და უშუალოდ

Read more

ხახვის მოვლა-მოყვანის მოკლე ცნობარი

ხახვისთვის ნიადაგის დამუშავება ტარდება ნიადაგურ–კლიმატური ზონიდან გამომდინარე. ნიადაგის თვისებების, წინამორბედი კულტურების თავისებურებების, ნაკვეთის დასარევლიანების და ეროზიისაგან ნიადაგის დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

Read more

არაქისი/მიწის თხილი_ წარმოების და გამოყენების წესები

არაქისი – მიწის თხილი (Arachis) — პარკოსანთა ოჯახის ბალახოვანი მცენარის გვარია. ცნობილია მისი 15 სახეობა. კულტურული სახეობებიდან გამორჩეულია Arachis hypogaea.

Read more

ნესვის წარმოება სათბურში

ნესვი მიეკუთვნება გოგროვანთა ოჯახს. მისი სამშობლო აზიისა და ამერიკის ტროპიკები და სუბტროპიკებია. სათბურში ნესვი ძირითადად საადრეო მოსავლის მისაღებად  მოჰყავთ. ამისთვის

Read more